نگرانی از احتمال ربوده شدن هاشم خواستار

از صبح روز سه شنبه هاشم خواستار از فعالان سرشناس جنبش معلمان ایران  ناپدید شده است. ….
ماشین وی مقابل باغ محل کارش بدون سرنشین رها شده و موبایل هاشم خواستار خاموش است.

هنوز هیچ اطلاع دقیقی از نامبرده بدست نیامده است، بعد از قتل فجیع دکتر فرشید هکی، این دومین خبر نگران کننده طی چند روز گذشته است که منتشر می شود.
گویا پروژه کلانی در سرکوب هر چه بیشتر دگر اندیشان، توسط حاکمیت جمهوری اسلامی ایران آغاز گشته است،  کسانی که پروژه قتل عام درمانی را پیش گرفته اند، مطمئنا در آینده ای نه چندان دور، باد کاشته خود را با طوفان درو خواهند کرد.

جزییات بیشتر از ربوده شدن هاشم خواستار
مهندس هاشم خواستار دبیر بازنشسته ی آموزش و پرورش مشهد و چهره ی شناخته شده ی معلمان منتقد حکومت، در ساعت ۶ بامدادامروز یکم آبان ماه ۱۳۹۷ تنهایی با وسیله ی نقلیه ی شخصی  برای رفتن به محل کار خود واقع در باغی در اطراف مشهد، از همان ساعات نخست پس از پارک کردن ماشین در جلوی باغ، توسط عده ای ناشناخته ربوده شده  و به مکان نامعلومی انتقال یافته است.

خانواده ی وی می گویند که ۱۴  ساعت است که از وی خبری ندارند،این موضوع نگران کننده است زیرا سابقه ندارد که چنین اتفاقی افتاده باشد، خاموش بودن موبایل آقای خواستار نگرانی خانواده ی، دوستان، همکاران وطرفداران وی را دوچندان کرده است.
هاشم خواستار بارها و بارها به کمک رسانه های خارجی، از مسئولان کشور به خاطر شیوه ی نادرست اداره ی کشور، بویژه مشکلات آموزش و پرورش انتقاداتی داشته است، نیروهای امنیتی به تازگی به درون خانه ی وی رفته، پس از تهدید وی و همسرش، برخی وسایل شخصی آنان را با خود برده اند.

آنان در همان روزه بازرسی منزل به وی گفته اند، شاید به زودی در باغ با همدیگر گفت و گوهایی داشته باشیم!

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.