شماره ۳ “کرانه” (شهریور و مهر ۱۳۹۷)، متعلق به “کانون مدافعان حقوق کارگر” منتشر شد

در این شماره که بخش ویژه بازگشایی مدارس و روز جهانی معلم را همراه دارد می توانید این مطالب را مطالعه کنید: مشکلات پرستاران، کارگران معلم (مصاحبه با معلمان موسیقی)، گزارشی از مشکلات پرستاران در ایران، آموزش کیفی، مقدمه ترجمه ماهی سیاه کوچولو به زبان فرانسه، نگاهی به کتاب کندوکاو در مسایل تربیتی ایران، گزارشی از زندگی کولبران که نان را به قیمت جان بر سر سفره هایشان می برند، گزارشی از زندگی کارگران صنایع پوشاک، داستان و شعر و مقالات اجتماعی و سیاسی دیگر. ….

شماره ۳ کرانه (شهریور و مهر ۱۳۹۷)
در این شماره که بخش ویژه بازگشایی مدارس و روز جهانی معلم را همراه دارد می توانید این مطالب را مطالعه کنید:
مشکلات پرستاران، کارگران معلم (مصاحبه با معلمان موسیقی)، گزارشی از مشکلات پرستاران در ایران، آموزش کیفی، مقدمه ترجمه ماهی سیاه کوچولو به زبان فرانسه، نگاهی به کتاب کندوکاو در مسایل تربیتی ایران، گزارشی از زندگی کولبران که نان را به قیمت جان بر سر سفره هایشان می برند، گزارشی از زندگی کارگران صنایع پوشاک، داستان و شعر و مقالات اجتماعی و سیاسی دیگر.

فایل پی دی اف کرانه را می توانید از اینجا دانلود کنید:

http://lajvar.se/pdf/karaneh-3.pdf

http://www.kanoonm.com/wp-content/uploads/2018/10/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-3.pdf

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.