جدایی بریتانیا از اروپا؛ راه‌پیمایی دهها هزار نفر از مخالفان برگزیت در لندن

امروز یکشنبه بیستم ماه اکتبر (۲۸ مهرماه) ده ها هزارتن از مردم لندن دست به راه‌پیمایی زدند و خواستار برگزاری همه‌پرسی دوم بر سرخروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شدند. ….


به گفته سازمان دهندگان ششصد تا هفتصد هزارنفردر راه پیمایی مردم برای برگزاری رفراندم دوم برسرخروج از اتحادیه اروپا شرکت داشتند

بی بی سی:
این راه پیمایی از سوی گروه موسوم به “رای مردم” سازمان‌دهی شده بود که مخالف خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، موسوم به برگزیت است. این گروه می‌گوید “این بزرگترین، مهمترین و پرسروصداترین تظاهرات علیه برگزیت” از زمان برگزاری رفراندم خروج از اتحادیه اروپا بوده است به گفته این گروه ششصد تا هفتصد هزارنفر دراین راه‌پیمایی شرکت داشتند. بسیاری از مردم پرچم اتحادیه اروپا را دردست داشتند و پلاکاردهایی باخود حمل می‌کردند که به روی آن شعارهایی نظیر”برگزیت آینده مرا دزدید” یا “دوباره از من بپرس” نوشته شده بود. تظاهرکنندگان سپس در میدان پارلمان تجمع کردند. در این تجمع صادق خان، شهردار لندن، ضمن سخنانی گفت: “امروز یک لحظه تاریخی دردمکراسی این کشور است.”

این راه‌پیمایی پس از آن انجام می‌گیرد که مذاکرات بریتانیا با اتحادیه اروپا ظاهرا به بن‌بست برخورد کرده است.
ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، ازجانب نمایندگانی که خواستار حفظ روابط نزدیک با اتحادیه اروپا و گروه دیگری که حاضر به نرمش در این مورد نیستند تحت فشار قراردارد اما برگزاری دومین رفراندم را منتفی دانسته است. خانم می که رهبر حزب حاکم محافظه کار حاکم است، پیشتر در اجلاس رهبران اتحادیه اروپا گفته بود که حاضر است دوره انتقالی بعد از خروج از اتحادیه را یک سال دیگر تمدید کند تا فرصت بیشتری برای یافتن راه حل دشوارترین مشکل در مذاکرات برگزیت، یعنی موضوع مرز ایرلند، داشته باشد.

نمایندگان تمام احزاب سیاسی بریتانیا از درخواست مردم برای برگزاری دومین رفراندم برسرخروج بریتانیا از اتحادیه اروپا حمایت کرده‌اند. هواداران برگزیت می‌گویند که مردم به خروج از این اتحادیه رای داده‌اند و نباید به دمکراسی در بریتانیا لطمه وارد آید.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.