بازداشت یک فعال دانشجویی در کرمانشاه

ابراهیم اسکافی دانشجوی دکتری زبان شناسی دانشگاه رازی و از فعالان دانشجویی و نماینده سابق مدیران مسئول در شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم بوده است ….

ابراهیم اسکافی نویسنده، مترجم، پژوهشگر و روزنامه نگار، بازداشت شد. به گزارش امتداد، ابراهیم اسکافی دانشجوی دکتری زبان شناسی دانشگاه رازی و از فعالان دانشجویی و نماینده سابق مدیران مسئول در شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم بوده است. دلیل بازداشت این فعال دانشجویی هنوز مشخص نیست.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.