هیچ خبری از ترمیم مزد کارگران نیست

با این که ادعا شده بود شورای عالی کار بر تشکیل فوری کمیته دستمزد برای بررسی پیشنهادهای کارگران، کارفرمایان و دولت برای حفظ معیشت کارگران توافق کرده، اما با گذشت بیش از ۱۰ روز هنوز خبری از تشکیل کمیته دستمزد نیست. ….

———————————————–

اردوی کار:
فرامرز توفیقی عضو شورای عالی کار با اشاره به دلایل طرح پیشنهاد بازنگری در مزد و سید معیشت گفت: با افزایش دستمزد سال ۹۷ امیدوار بودیم بتوانیم ۴ درصد جامعه کارگری را از زیر خط فقر بالا بکشیم، اما با این افزایش سبد معیشت در واقع ۲۳٫۵ درصد جامعه کارگری به زیر خط فقط اضافه شده‌اند و این حاصل بی‌تدبیری‌ وزارتخانه‌های موثر در مسائل اقتصادی به این موارد را پیش‌بینی نکرده‌اند. ادامه این روند برای جامعه کارگری قابل تحمل نیست و به همین دلیل ما پیشنهاد تشکیل جلسه شورای عالی کار را دادیم، تا دغدغه‌هایمان را با دو ضلع اجتماعی یعنی کارفرماها و دولت که هر دو کارفرما هستند، مطرح کنیم.
@ordoyekar

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.