امام جمعه قم: بدبینی به سپاه بسیار خطرناک است

سعیدی در نماز جمعه قم ضمن اعتراف به نفرت مردم از سپاه گفت: بدبینی به سپاه و فعالیتهای دفاعی سپاه بدبینی به دولت به مجلس به قوه قضاییه به نهادها به بنیادهای انقلابی چیز بسیار خطرناکی ست و این خواست دشمن هست. ….

وی افزود: اگر امروز سران آمریکا خواهان مذاکره و ملاقات با بزرگان ما هستند بدانند جز مکر و نیرنگ ره آوردی آنها ندارند… مسئولان ما با عزت و اقتدار در مجامع جهانی شرکت کنند و در دام این کفر پیشگان نیرنگ باز قرار نگیرند.
سعیدی اضافه کرد: اگر نخبگان و مردم ما شرایط را ندانند یا بر طبق آن عمل نکنند ضربه خواهیم خورد، امروز علاوه بر جنگ اقتصادی دشمنان یک جنگ رسانه‌ای را شروع کردند یک فضای تبلیغاتی مسمومی را شروع کردند … هدف اصلی این است که مردم را دچار اضطراب کنند مردم نسبت به حل مشکلاتشان احساس بن‌بست کنند مردم را ناامید کنند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.