سطح آب ذخایر سدهای ایران ‘بحرانی است’

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران می‌گوید حجم مصرف آب از میزان آب ورودی به پشت سدها بیشتر است و همین باعث شده است که وضعیت ذخایر سدهای ایران به شرایط “بحرانی” برسد. ….


خشکی سد حاجی آباد در خراسان در سال ۱۳۹۳

بی بی سی:
محمد حاج رسولی‌ها به ایسنا گفته است که ورودی آب به سدها نسبت به سال قبل ورودی ۳۳ درصد کاهش داشته است. او گفته است: “از یک سو با کاهش آب‌های سطحی و از سوی دیگر کاهش آب‌های زیر زمینی مواجه هستیم. علاوه بر این، وضعیت بارندگی‌ها نیز چندان مناسب نیست.”

در سال‌های اخیر کمبود آب به مشکلی جدی در ایران تبدیل شده و در مواردی با اعتراض و ناآرامی همراه بوده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران به ایسنا گفته است: “سال گذشته حجم آب‌های سطحی کشور ۳۲ میلیارد مترمکعب بود اما امسال حجم این آب‌ها به ۲۵ میلیارد مترمکعب رسیده است. یعنی حجم آب‌های سطحی کشور حدود ۳۵ درصد کاهش یافته و این در شرایطی است که این عدد در دهه ۷۰، حدود ۸۰ میلیارد مترمکعب بوده است.”

آقای حاج رسولی‌ها گفته است که میزان بارندگی هم حدود ۳۱ درصد پایین آمده است و به دلیل کاهش ورودی مخازن سدها، به ناچار ذخایر سدها مصرف می‌شود. او هشدار داده است: ” از میان ۱۷۷ سد بزرگ موجود در شش حوضه آبریز اصلی کشور ۹۰ سد بزرگ از جمله سدهای زاینده‌رود، شهیدرجایی، ساوه، کوثر و ملاصدرا کمتر از ۴۰ درصد آب ذخیره شده دارند.”

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.