نامه اعتراضی “کنفدراسیون اتحادیه¬های کارگری نروژ” برای آزادی محمد حبیبی و دیگر فعالین کارگری و معلمان زندانی

تا زمانی که دولت شما  حقوق بین المللی شناخته شده اتحادیه های کارگری و دیگر حقوق بنیادی کارگری و آزادی فعالیت های اتحادیه ای را در ایران به رسمیت نشناسد و تا زمانی که دولت شما تمامی تعهدات و وظایف مربوط به عضویت در “سازمان جهانی کار” را رعایت ننماید، جنبش جهانی اتحادیه های کارگری، منجلمه ال او-نروژ و اتحادیه کارکنان مدارس نروژ به کارزار جهانی خویش در اعتراض به این سرکوب های غیر قابل قبول و نکوهش پذیر ادامه خواهند داد. ….

746

کنفدراسیون اتحادیه¬های کارگری نروژ

به رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت الله سید علی حسینی خامنه ای
اسلو، مورخه ۳ سپتامبر ۲۰۱۸

موضوع: نامه اعتراض به دستگیری معلم اتحادیه ای، محمد حبیبی

کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ -ال. او., که نماینده بیش از ۹۲۰ هزار کارگر می باشد، همچنین اتحادیه کارکنان مدارس نروژ، که معلمان و کارکنان مدارس در نروژ را نمایندگی میکند، این نامه را در اعتراض به نقض فاحش حقوق اتحادیه های کارگری در کشورتان می نویسیم . تنی چند از فعالین جنبش مستقل کارگری در ایران اکنون تنها به خاطر فعالیت های کاملا مشروع و قانونی کارگری تحت آزار قرار گرفته و یا در زندان به سر می برند.

محمد حبیبی، معلمِ اتحادیه اییِ ایرانی در ۴ اوت ۲۰۱۸ محکوم به ده سال و نیم زندان گشت. حکم وی که توسط دادگاه انقلاب اسلامی ایران صادر شده است همچنین شامل منع از فعالیت های اجتماعی، سیاسی و مسافرت برای دو سال، و ۷۴ ضربهء شلاق می باشد. حبیبی که عضو کانون صنفی معلمان تهران می باشد، یکی از چندین و چند فعالین مستقل کارگری در ایران است که به دلیل پیگیری فعالیتهای کاملا مشروع صنفی توسط مقامات دولتی اذیت و آزار می شوند.
آقای حبیبی در ماه مه هنگام شرکت در اعتراضی مسالمت آمیز دستگیر شده است و از آن زمان تا به حال در حبس و تحت شرایطی شدیداً غیر انسانی و غیر قابل تحمل به سر می برد. به شهادت اعضای خانوادهء او که با وی در زندان ملاقات داشته اند، با آقای حبیبی بسیار بد رفتاری شده است و او احتیاج سریع به درمان و دکتر دارد، اما مقامات مسئول کماکان او را از معالجات فوری محروم کرده اند.

ما قویاً از مقامات ایرانی آزادی فوری و بدون قید و شرط آقای حبیبی و دیگر فعالین اتحادیه ای را خواستاریم و شدیدا نگران وضعیت و سلامتی آقای حبیبی هستیم. ما به شدت نگران تحمیل شرایط سخت زندان به آقای حبیبی و در نتیجه به خطر افتادن سلامتی و جان او هستیم.

به نظر ما دولت ایران با استفاده از قوانین به اصطلاح “امنیت ملی” به توجیه سرکوب فعالیت های مشروع اتحادیه یی ادامه میدهد، و بدین بهانه قربانیان سرکوب را از حقِ دفاعِ قانونی محروم می سازد . چنین سیاست هایی اثراتی بسیار مخرب برای افراد حبس شده و خانوادهای آنان دارد و برای اقتصاد و جامعهء ایران نیز بسیار مضر و زیان آور است.

بنابر این ما از شما، مقام رهبری، آیت الله سید علی حسینی خامنه ای، درخواست میکنیم که سریعا در این امر مداخله نموده و ترتیبی داده که مقامات مربوطه:

آزادی فوری و بدون قید و شرط آقای حبیبی و دیگر فعالین اتحادیه ای کارگری را فراهم آورند.

سرکوب کارگران و فعالین اتحادیه ای را متوقف نموده و مطابق مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸  “سازمان بین المللی کار” به آزادی تشکل و حقوق کارگری احترام گذارند.

ما شدیدا نگران زوال حقوق و موقعیت اتحادیه های کارگری و دیگر حقوق هایِ انسانی بنیادین در جمهوری اسلامی  ایران هستیم. چنین سرکوبی تا به حال منجر به زندان بسیاری و مرگ چندین تن از فعالین کارگری در ایران شده است.
تا زمانی که دولت شما  حقوق بین المللی شناخته شده اتحادیه های کارگری و دیگر حقوق بنیادی کارگری و آزادی فعالیت های اتحادیه ای را در ایران به رسمیت نشناسد و تا زمانی که دولت شما تمامی تعهدات و وظایف مربوط به عضویت در “سازمان جهانی کار” را رعایت ننماید، جنبش جهانی اتحادیه های کارگری، منجلمه ال او-نروژ و اتحادیه کارکنان مدارس نروژ به کارزار جهانی خویش در اعتراض به این سرکوب های غیر قابل قبول و نکوهش پذیر ادامه خواهند داد.

ما عمیقا مصمم هستیم که به طور کامل از کارگران ایران و مطالبات مشروعشان از جمله آزادی تشکل و دستیابی به دیگر حقوقشان بدون هیچ آزار، اذیت و ترس از دستگیری حمایت کنیم.

با احترام
کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ
پگی هاسن فولس ویک، معاون رئیس کشوری

اتحادیه کارکنان مدارس نروژ
ان فینبورود، رئیس اتحادیه

——————————————————————-
ترجمه و بازتکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
info@workers-iran.org;
www.workers-iran.org;
www.etehadbinalmelali.com
https://twitter.com/IASWIinfo

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.