احد قربانی دهناری: بحران ساختاری ژرف ایران و راه برون‌رفت از آن

ایران در بحرانی ساختاری و ژرف دست و پا می زند. ژرفای این بحران با میزان عملکرد، بی‌کفایتی، جنایات و قساوت دولت های موازی و آشکار و پنهان این رژیم تناسب مستقیم دارد. با عملکرد دولت‌های آشکار و پنهان، مردم ایران و جهان و رهبران کشورهای همسایه و جهان، اعتماد خود را کاملن به رژیم جمهوری اسلامی از دست داده‌اند. ….
بحران ایران یک بحران همه جانبه سیاست داخلی و خارجی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، مدیریت، تولیدی، محیط‌زیستی و آب و . . . است. یکی از اصلی‌ترین روش کاهش بحران در ایران، جلب اعتماد عمومی مردم ایران و جهان و جلب اعتماد رهبران کشورهای همسایه و جهان است. چگونه این اعتماد می تواند جلب شود؟

جلب اعتماد مردم ایران
کمر مردم ایران زیر فشار اقتصادی و زیر فشار خودکامگی حکومت‌های ایران (دو حکومت موازی) شکشته است. اینکه مردم با آن درآمد و با قیمت‌ها کالاها چگونه گذران می کنند، برای من معما است. اینکه مردم چگونه اینهمه اجحاف و تحقیر را تاب می‌آورند، معمائی کلان تر.

اعتراف به جنایت
با اخراج‌ها، حذف‌ها، حبس‌های خانگی‌، اعدام‌ها، ترورهای سازمان یافته داخل و خارج کشور، قتل‌های زنجیره‌ای، قتل‌عام‌ها و سرکوب‌های بیرحمانه، شما بخش عمده‌ای از پایگاه خود را از دست داده‌اید. به این همه جنایت اعتراف و از مردم طلب بخشش کنید، تا اعتماد مردم جلب شود.

رواداری و کثرتگرائی
نزدیک به چهل سال بنام دین، ولی بکام خود، حکومت خودکامه داشتید. وقت آن است اقرار کنید، هر قانونی بنام دین و شریعت، برداشت و تفسیرِ یک انسان یا گروهی مشترک المنافع است و هیچکس حق انحصار حقیقت ندارد و حق ندارد نظر خود را بنام خدا و اسلام به دیگران تحمیل کند. ایران ما سرزمین اندیشه‌ها، باورها، دین‌ها، مذهب‌ها و قوم‌های گوناگون بوده و است. تمام سوره‌های قرآن بنام خداوند بخشنده‌ی مهربان شروع شده است. از پیامبر اسلام نقل کرده‌اند: «الطرق الی الله بعدد نفوس الخلایق» (به تعداد انسان‌ها، راه برای رسیدن به خدا وجود دارد.). شما کدام خدا را می‌پرستید و به کدام پیامبر ایمان دارید؟ نه تنها دگراندیشان، منتقدان خشونت‌پرهیز نظام و پیروان ادیان دیگر، حتی نزدیک‌ترین یاران خود را با اندک اختلاف نظر به مجازات‌های باورنکردنی محکوم کردید. به رواداری، کثرتگرائی و انسان‌نوازی مردم ما برگردید، تا اعتماد مردم هم برگردد.

روحانیون به حوزه، نظامیان به پادگان
حتی خمینی گفته است: “میزان رای ملت است”. این گفته چه یک فتوا شرعی باشد و چه یک شعار سیاسی، نمایندگان منتخب مردم باید کشور را اداره کنند. از اینرو، روحانیون باید به حوزه‌ها و مساجد و نظامیان ایران چه آنها که در خارج از ایران می جنگند و چه آنهائی که داخل ایران فعالیت اقتصادی کلان دارند، به پادگان‌ها برگردند. هر کس به جایگاه خود برگردد، تا اعتماد مردم هم برگردد.

شایسته‌سالاری
صنایع تولیدی، کشاورزی و دامداری را نابود کردید و رانت‌خواری را گستره و نهادینه کردید. شهروندان متخصص و دلسوز را از صحنه اقتصادی و تولیدی اخراج کردید و وابستگان بی‌مهارت، بی‌انصاف، دریده و بی‌فرهنگ شما (ژن‌های برتر) بی‌ کارکردن و تلاش و با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی بستگان و آشنایان صاحب نفوذ خود، به صورت غیرقانونی ثروت بی‌حساب اندوختند. شما کارها را از متخصصان گرفتید و به وابستگان به اصطلاح مومن و مکتبی خود سپردید، نتیجه پرورش خاوری‌ها و طوسی‌ها شد. شایسته‌سالاری را به کشور برگردانید، تا اعتماد مردم هم برگردد.

معرفی عاملان ادامه جنگ
جنگ ایران و عراق را هفت سال پس از فتح خرمشهر و بازپس گرفتن شهرهایمان ادامه دادید، به قیمت جان صدها هزار عزیزان ما و مردم رنجدیده‌ی عراق، و نابودی میلیاردها تومان دسترنج مردم زحمتکش ما و عراق. حتی به خود زحمت ندادید علت ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر را توضیح دهید و عاملان ادامه جنگ را به مردم معرفی کنید. عاملان و علت ادامه جنگ را معرفی کنید، تا اعتماد مردم هم برگردد.

آزادی زندانیان سیاسی
تلاش در جهت تغییر رژیم نه تنها جرم نیست، بلکه حق مردم هر کشور است. از همان آغاز بگیر و ببند و ریخت و پاش شما، عده زیادی دریافتند که این راه که شما می روید به ترکستان است. همه عزیزان ما را که به شما انتقاد کردند و یا برای سرنگونی شما مبارزه کردند و پیرو ادیان و مذاهب دیگرند، به ویژه اقلیت‌های بهایی و اهل سنت مناطق کردنشین و دراویش و یا عضو جریان‌های گوناگون سیاسی، بدون قید و شرط آزاد کنید و از تلاش آنها برای بهبود وضیعت ایران و از دغدغه آنها برای بهبود زندگی مردم ایران تقدیر کنید. با یک عفو عمومی آنها را به جامعه و آغوش خانواده‌هایشان برگردانید، تا اعتماد مردم هم برگردد.

جدائی دین و دولت
شما با وعده یک جمهوری شبیه فرانسه، دموکراسی که حتی در پیشنویس و قانون اساسی اول، پژواک این وعده‌ها آشکار است، آمدید، ولی بعد‌ها که قدرت را قبضه کردید دبه کرده، و در قانون اساسی جدید ولایت مطلقه فقیه را گنجاندید. شما بهتر از همه می دانید از جنگ‌های ارتداد، معروف به حروب الردة، که ابوبکر طایفه‌های نومسلمان را برای عدم پرداخت زکات وحشیانه سرکوب کرد، بین صحابه پیامبر و خلفای راشدین بر سر قانون شرعی توافق نبود، و حضرت علی و عمر مخالف ابوبکر خلیفه اول بودند. شما به خوبی می دانید که حتی یک فقیه معتبر پیش از خمینی ولایت مطلقه فقیه را در رساله خود نیاورده است، ولی باز سعی کردید، این ایدئولوژی هزار و چهارصد ساله را که حتی در جامعه بدوی اعراب عمل نکرد، بر جامعه مدرن ایران تحمیل کنید. دست از شریعت و حاکمیت الله بردارید و راه را برای یک نظام سکولار باز کنید و با جدائی دین و دولت و جلوگیری از دخالت مذهب در دولت و جلوگیری از دخالت دولت در مذهب، آزادی راستین دین و مذهب را عملی کنید. قدرت را به نمایندگان برگزیده مردم برگردانید، تا اعتماد مردم هم برگردد.

به دولت موازی پایان دهید
یک دولت موازی با دولت رسمی در کشور وجود دارد. دولت پنهان که نمود بیرونیِ نهادِ ولایت فقیه است، بخش اعظم قدرت سیاسی و اقتصادی کشور را در دست دارد و به هیچ کس هم جوابگو نیست. نماینده برای مذاکره با سران کشورهای دیگر می فرستد، سفیر نظامی در عراق و سوریه و یمن دارد. ۴۰ درصد اقتصاد مملکت در دستش است و مالیات نمی پردازد، مجلس پنهانی دارد، بسیاری از اختیارات، امکانات و تصمیم گیری‌ها را در اختیار دارد. این دولت موازی را منحل کنید، تا هم اعتماد عمومی مردم ایران و هم اعتناد جهانیان برگردد.

نظارت استصوابی
نظارت استصوابی که بر مردم تحمیل کردید توهین به شعور مردم، توهین به نمایندگان مردم و باطل کننده جمهوریت نظام است. شما نخست تصمیم می گیرید که مردم به چه کسی رای بدهند و سپس بعد از انتخابات هم تصمیم می گیرید که این انتخاب مردم را می پذیرید یا نه. آیا می شود نام این را انتخاب گذاشت؟ آزادی انتخابات و حق رای را به مردم و جمهوریت نظام را به نظام برگردانید، تا اعتماد مردم هم برگردد.

ولایت مطلقه فقیه
هیچکدام از مجتهدان و فقهای طراز اول اسلامی به ولایت مطلقه فقیه نپرداختند. به بیان دیگر آنها هیچ منبعی در مآخذ اسلامی نیافتند که حق حاکمیت مردم، به فرد یا صنف خالی واگذار شده باشد. آنها حداکثر از ولایت فقیه در امور حسبیه و ویژگی سلطنت مسلمان ذی شوکت نظر داشتند. برخی از آنها حتی امر به معرف و نهی از منکر را از رساله خود حذف کردند.  این به این معنا نیست که تمام مجتهدان و فقهای طراز اول تاریخ، اسلام را درک نکردند و یا ترسو و جبون بودند و تنها خمینی اسلام را درک کرد و شجاعت لازم را داشت. این علما، وضع امروز مردم ایران را در حکومت اسلامی پیش‌بینی می‌کردند. وقت آن است، بویژه با در دست داشتن عملکرد ایران-ویرانساز حکومت ولایت مطلقه فقیه جمهوری اسلامی، با اشتباهات و ابداعات خمینی و خامنه‌ای برخورد شود. با آزادی بی قید شرط فعالیت شخصیت‌ها و احزاب، حق مردم را برای اعمال اراده و تعیین سرنوشت خود به مردم باز گردانید تا تا اعتماد مردم هم برگردد.

برابری و کرامت زنان
در کشور ما موفقیت زنان دانشجو در دانشگاه بیشتر از مردان است و در سالهای اخیر، تعداد زنانی که کتاب چاپ می‌کنند بیشتر از مردان است. زنان آگاه، فرهیخته، مبارز، مقاوم، سرسخت و سخت‌کوش ایران را نمی توان در خانه زندانی کرد، نمی توان به عنوان نیمی از مرد به حساب آورد و نمی توان آنها را کشتزار مردان نامید. به تحقیر زنان، نیمی از جامعه ما، پایان دهید. کرامت و حضور آنها را در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بپذیرید، تا اعتماد مردم برگردد.

شفافیت اقتصادی
بیش از چهل درصد اقتصاد ایران از سوی بیت رهبر، سپاه و شرکتهای وابسته به سپاه و اوقاف و آستان قدس رضوی مدیریت می‌شود. این شرکت‌ها به دولت مالیات نمی پردازند و به مردم و دولت از فعالیت‌هایشان گزارش نمی دهند. این فعالیت‌های اقتصادی مردم را به مردم بازگردانید، تا اعتماد مردم برگردد.

عدالت اجتماعی
گرانی، رانت‌خواری، احتکار و فساد بیکاری، فقر و فحشا بیداد می‌کند. بجای ساختن موشک‌های دوربرد و صنایع نظامی هسته‌ای راهکارهائی برای حمایت از طبقات فرودست ارائه کنند، تا آنها به کار، مسکن، درآمد کافی و زندگی آبرومند دست یابند. اعتراضاتی شبیه اعتراضات بی‌سابقه دی ماه ۱۳۹۶ نشانی از عمق و گستره فقر، بیکاری و نارضایتی آنها بود. بجای کشتار و زندانی کردن مردم جان به لب رسیده، به فریاد آنها گوش کنید، کرامت انسانی را به زحمتکشان ما، کارگران و کشاورزان، برگردانید، تا اعتماد مردم هم برگردد.

آزادی رسانه‌ها و مطبوعات
یکی از سه شعار اصلی انقلاب آزادی در کنار استقلال و جمهوری بود. مبارزه با  فساد اقتصادی، غول‌های عظیم دلالی، رانت خواران وابسته به رهبران جمهوری اسلامی، قاچاقچیان ارز، واردکنندگان کالاهای بی کیفیت و غیرضرور، نابودکنندگان صنایع تولیدی، کشاورزی و دامداری . . . بدون شفافیت اقتصادی و آزادی رسانه‌ها و مطبوعات عملی نیست. به مردم و صدای مردم اعتماد کنید، مطبوعات و رسانه‌ها را در فضای حقیقی و مجازی آزاد کنید، به انحصار صدا و سیما پایان دهید، تا اعتماد مردم بازگردد.

حقوق شهروندی
ایرانیان افتخار آنرا را دارند که نخستین منشور حقوق شهروندی، سیاهه‌ای از از مهم‌ترین حقوق شهروندان کشور، در ایران باستان در ۵۳۸ پیش از میلاد، توسط کوروش بزرگ، هنگام فتح بابل صادر شد وبر روی استوانه گلی معروف به منشور کوروش حک گردید. حقوق و کرامت شهروندان و برابری آنها در برابر قانون، در امکان کاریابی و تحصیل و سرمایه‌گذاری در توسعه و تولید، در ادارات، موسسات آموزشی، دستگاه‌های دولتی، دادگستری به رسمیت بشناسید و عمل کنید. این حقوق تاریخی-طبیعی شهروندان را به آنها بازگردانید، تا اعتماد و امید آنها باز گردد.

حکومت قانون
مردم ایران از انقلاب مشروطیت تا کنون برای استقرار قانون مبارزه می کنند. با قانونگرائی، رواداری و به رسمیت شناختن حقوق شهروندان و دراز کردن دست دوستی به کشورهای همسایه و جهان، امید بیافرینید. فضائی امن برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی در راستای بازسازی صنایع، کشاورزی، دامداری و بهبود شرایط محیط زیست و رفع بیکاری و‌ ایجاد اشتغال در کشور ایجاد کنید. دست آتش به اختیاران رهبری را از جان و مال مردم کوتاه کنید، امنیت و کرامت را به مردم بازگردانید، تا اعتماد و امید آنها باز گردد.

لغو مجازات اعدام‌
جمهوری اسلامی به طور وسیع مخالفان سیاسی خود و مجرمان اجتماعی را اعدام می کند. ایران همراه چین و عربستان سعودی یکی از کشورهئی است مه بیشرین اعدام در آن اجرا می شود. پژوهش‌ها ثابت کرده است که اعدام  نه در برانگیختن ترس و هراس برای جلوگیری از ارتکاب جنایات موثر است و نه شکلی از جزا برای تامین عدالت است. اعدام‌های وحشیانه را لغو کنید و بجای آن به علت اقتصادی و اجتماعی ارتکاب جرم و جنایت بپردازید، تا اعتماد و امید مردم باز گردد.

سرمایه‌گذاری برای جوانان
با این اوضاع بازار کار و با این درآمد و قدرت خرید اکثریت جوانان، با این تبعیض و با این نهادینه شدن رانت‌خواری در همه عرصه جامعه ایران، اکثریت جوانان به کلی امید به آینده را از دست داده‌اند. با سرمایه‌گذاری در صنایع بنیادی، کشاورزی، دامداری و محیط زیست، کار سازنده ایجاد کنید و جوانان ایران، که خوشبختانه اکثریت قریب به اتفاق با خرج کمرشکنی که خانواده محتمل شدند، تحصیل‌کرده و متخصص هستند، به بازار کار و تولید و یک زندگی شرافتمند جلب کنید.
با انقلاب فرهنگی کذائی، اخراج دانشجویان و استادان برجسته، عدم سرمایه‌گذاری در فن و نوآوری مدرن، عدم تشویق اختراع و ابتکار، عدم جذب جوانان تحصیل‌کرده به کار تولید و سازندگی و آفرینش، انبوه میلیونی بیکاران جوان ایجاد کردید. زندگی، گذران، تشکیل زندگی مشترک برای آنها آرزو دست‌نیافتی شده است. بجای اینکه ستاره‌های آسمان دانشجوئی ایران را ستاره‌دار قلمداد کنید، برای آنها امکان کار و تحصیل فراهم کنید، تا امید به آینده و اعتماد آنها باز گردد.

نماز جمعه، پیام صلح نه جنگ
یکی از معنی‌های واژه اسلام، به صلح درآمدن است. پیام نماز جمعه را از مرگ برها و ستیزه‌جوئی‌ها دشمنانه، به پیام دوستی و صلح‌خواهی عوض کنید. دست امان جمعه بجای تفنگ یک  شاخه زیتون دهید، تا ، تا اعتماد مردم ایران و جهان باز گردد.

جلب اعتماد مردم جهان
جهان دوران سخت و پیچ تندی را از سر می گذراند. همزمان در امریکا، روسیه، اسرائیل و عربستان رهبرانی جنگ‌طلب، توسعه‌طلب و مردم‌فریب در رأس قدرت هستند. رهبران جمهوری اسلامی، به‌ویژه دولت غیرانتخابی وموازی، با سوء استفاده از گشایش اقتصادی «برجام» و دشمنی و تهدیدهای بی‌پشتوانه علیه اسرائیل و عربستان و تحریک شیعیان در لبنان، سوریه و یمن، از یک سو و تلاش لجام گسیخته برای دستیابی به بمب اتمی، جبهه متحد خطرناک و موثری علیه ایران را سازمان داد و یک انزوای سیاسی و اقتصادی فلج کننده را به مردم ایران تحمیل کرده است. چهل سال دوری از قافله توسعه و گسترش تکنولوژی و انزوای فنی و سرمایه گذاری بر تجهیزات نظامی بجای سرمایه‌گذاری بر نیازهای مردم، اقتصاد و تولید کشور را به شدت آسیب‌پذیر کرده است. با روی آوردن به همزیستی مسالمت‌آمیز، عدم دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر، پیوستن به جنبش خلع سلاح اتمی جهان، قطع کمک به تروریست‌های جهان و بهبود روابط با کشورهای همسایه و جهان، این چرخه باطل را می‌توان شکست.

پایبندی به قراردادها و میثاق‌های بین‌المللی
رژیمی که در خانه خودش به سفارت دیگران حمله می کند، رژیمی که هزاران نفر را با یک پرسش و پاسخ کوتاه قتل عام می کند، رژیمی که تقریبن همه سران حکومتی‌اش مغضوب می‌شوند، رژیمی که در ملاء عام مردمش اعدام می کند و مردم را به تماشای اعدام دعوت می کند، وقتی این رژیم تلاش می‌کند به سلاح اتمی دست پیدا کند وحشت می آفریند. در صلح دوستی و همزیستی باید به جهانیان ثابت کند در پی دستیابی به سلاح اتمی کشتار جمعی نیست. سرمایه و امکانات فنی کشور را به تولید نیازهای مردم ایران برگردانید، تا اعتماد مردم و رهبران جهان هم برگردد. (البته کلوخ انداز را پاداش سنگ است: برادران عراقی شما کنسولگری ایران، لانه سازماندهی تروریسم، در بصره و کربلا را همین روزها به آتش کشیدند.)
رژیم جمهوری اسلامی، بنام مردم ایران به سفارت‌خانه‌های کشورهای مختلف حمله کرد. باید از این عمل شرم آور خود از کشورهای توهین شده عذرخواهی کند و تاکید کند که به قراردادها و میثاق‌های بین‌المللی پایبند است.

پایان مرگ برها
رژیم در امور داخلی کشورها، به ویژه کشورهای همسایه دخالت‌های شرم‌آور کرده است. سرمایه‌گذاری مالی کرد، طرفداران خود را بسیج کرد، دخالت نظامی کرد. مرگ‌برهای بی‌خردانه سرداد. رژیم باید از این مرگ برها بیپشتوانه دست بردارد تا اعتماد مردم و رهبران جهان هم برگردد.

حذف کمک‌ها به تروریست‌های جهانی
علاوه بر کمک نظامی به گروه‌های تروریستی خرد و کلان و سازمان دادن حرکاتی مثل حشد الشعبی در عراق، ایران کمک‌های اقتصادی و تبلیغاتی کلانی به عنوان صدور انقلاب، از حساب دولت موازی، در سراسر جهان سازمان می‌دهد. این کمکهای مالی به کشورهای دیگر حذف کنید و این سرمایه را برای ‌ایجاد اشتغال و مسکن جوانان و کاهش بیکاری بکار بیاندازید تا اعتماد مردم و رهبران جهان هم برگردد.

انتقال وزرات امور خارجه از بیت رهبری و سپاه
مردم و رهبران جهان کاملن سردرگم هستند. قدرت در ایران دست کیست. از یک سو وزیر امور خارجه به گفتگو می نشیند،  از سوی دیگر رهبر نماینده برای مذاکره می فرسد، از سوی دیگر سپاه سازمان می‌دهد و موشک می‌پراند. جهان با کی طرف است؟ روابط دوستانه و مبنی بر احترام متقابل با دولت ها و ملت ها برقرار کنید، وازت امور خارجه را از بیت رهبری و سپاه به دولت انتقال دهید، تا مردم بدانند با که طرف هستند، تا اعتماد مردم و رهبران جهان هم برگردد.

راه برون رفت
طلب بخشش کنید، به جنایات و بیکفایتی خود اقرار کنید، اعتماد داخلی و خارجی را جلب کنید و راه را برای دگرگونی خشونت‌پرهیز بدست نمایندگان مردم، شرکت همه شهروندان ایرانی بی‌توجه به تعلق سیاسی و مذهبی و شکل‌گیری حکومتی سکولار بازکنید. تا امید به آینده و همبستگی ملی و فراگیر، به مردم ایران و جوانان برگردد، تا راه برون‌رفت از بحران به دستان توانای مردم ایران گشوده شود.
راه نجات ایران وحدت و همبستگی بزرگ برای برون‌رفت از بحران و رسیدن به جامعه سازنده و کارآ است. همانگونه که از سقوط شاه به خاطر داریم، آنچه زمانی طولانی قَدَرقدرت می‌رسد در مقابل اراده مردم در زمانی کوتاه فرو می‌پاشد.
فعالیت سیاسی احزاب، شخصیت‌ها و تشکل‌های مدنی و صنفی را آزاد کنید. جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و نظارت استصوابی آنرا به همه‌پرسی بگذارید.
اپوزیسیون، چه داخل و چه در خارج کشور، مسئولیت خطیری را در این دوران سرنوشت‌ساز بر دوش خود دارند. باید با تمام وجود در اتحاد و همبستگی بکوشند. تنها یک اپوزیسیون متحد و توانمند راه خشونت‌پرهیز راه برای برون‌رفت از بحران و گذار ایران به کشوری سکولار، آزاد، سازنده و صلح‌طلب باز می‌کند.
باز کردن فضای سیاسی، تبدیل فضای امنیتی به فضای سیاسی، برداشتن گام‌های عملی و باز‌سازی اعتماد عمومی

تشکیل جبهه فراگیر
اما هیچکدام از این خواست‌ها بدون وجود یک مردم مصمم، متحد و رزمجو عملی نیست. همه مردم ایران، همه سازمانها و احزاب و تشکل‌های مدنی و صنفی باید مبارزه‌ای جدی برای نیل به ایرانی آزاد، که با اراده مردم ساخته می شود مبارزه کنند. باید در جبهه‌ای گسترده و فراگیر، از همه اقشار و سازمانها و احزاب، چه داخل کشور چه خارج، متحد، همگام و همقدم شد. و اگر نه، کارنامه چهل ساله ولایت مطلقه خمینی و خامنه‌ای روشن است.

۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۷
احد قربانی دهناری
گوتنبرگ، سوئد
ahad.ghorbani@gmail.com
http://ahad-ghorbani.com
http://telegram.me/ahaddehnari
https://t.me/AhadGhorbaniDehnari
http://www.facebook.com/ahad.ghorbani.dehari

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.