فرزانه زیلابی: کارگران حق دارند بدون اجازه ی قبلی؛ سندیکاهای مورد نظر خود را تشکیل دهند

نمی توان هیچ کارگری را مجبور به شرکت در انتخابات شورای اسلامی کار نمود و نمایندگانی که از فیلتر های غیرکارگری رد می شوند نمایندگان مستقل کارگری محسوب نمی شوند. قابل توجه است که با عنایت به سابقه و پیشینه ی مصوب قانونی سندیکا، حتی با موازی سازی های سازمان یافته ی دیگر هم، جایگاه سندیکا تضعیف نخواهد شد ….

740

کارگران حق دارند بدون اجازه ی قبلی؛ سندیکاهای مورد نظر خود را تشکیل دهند

فرزانه زیلابی- وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سال۱۳۵۳ تاسیس گردیده و آخرین انتخابات آن در سال ۱۳۸۷ برگزار شده است با توجه به این که برخی اعضای هیئت مدیره ی سابق از کار بازنشسته شده اند ولی تا زمان برگزاری انتخابات مجدد, بر اساس اساسنامه ی مصوب سندیکا سمت آن ها پابرجاست از این رو جهت جایگزینی کارگرانی که در شرکت مشغول به کار هستند, کارگران می بایست انتخابات جدید را برگزار کنند. از آنجایی که کارفرما به لحاظ اقتصادی و اجتماعی از قدرت بیشتری برخوردار است, برای حذف نابرابری لازم است کارگران در سندیکای مستقل صنفی کارگری گرد هم آیند در غیر اینصورت کارگران برای مطالبات صنفی خود به صورت فردی در مقابل کارفرما راه به جایی نخواهند برد. وجود سندیکا افزون بر احقاق حق کارگران به آسان سازی و بهبود روابط کارگر با کارفرما کمک فراوان خواهد کرد و بدون تردید با منطقی تر شدن شیوه ی گفتگو بین طرفین فضای نا آرام کنونی را آرام تر خواهد کرد.

از جمله حقوق و آزادی های مربوط به کار و کارگران, آزادی سندیکایی می باشد که در اسناد داخلی و بین المللی به رسمیت شناخته شده است. بند ۴ ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر, بند ۱ماده ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی, ماده ۸ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی, حق تشکیل سندیکاها, آزادی فعالیت سندیکاها و آزادی عضویت در آن ها را را برای کارگران به رسمیت می شناسد. کنوانسیون های یاد شده بر اساس ماده ۹ قانون مدنی ایران در حکم قانون داخلی کشورمان به رسمیت شناخته شده اند. دیباچه ی سازمان بین المللی کار و مقاوله نامه های شماره های ۸۷ و ۹۸ سازمان, آزادی سندیکایی را پیش بینی نموده اند که بر اساس آن کارگران حق دارند بدون اجازه ی قبلی, سندیکاهای مورد نظر خود را تشکیل دهند. دو کنوانسیون یاد شده از کنوانسیون های پایه ای سازمان جهانی کار (ILO) می باشند و صرف عضویت در این سازمان به خودی خود به منزله ی پذیرش آن ها از طرف کشور عضو محسوب می شود.

دولت ایران هم اکنون از اعضای اصلی هیئت مدیره ی سازمان جهانی کار می باشد و پای بندی به این دو کنوانسیون از جمله تعهدات مسلم بین المللی آن به شمار می رود, در نتیجه نادیده گرفتن حق داشتن سندیکای کارگری, نقض تعهد بین المللی کشورمان می باشد. لازم به ذکر است که اصل ۲۶ قانون اساسی ایران و ماده ۱۷۸ قانون کار نیز به صورت تلویحی آزادی سندیکایی و حق پیوستن به سندیکا را برای کارگران درنظر داشته است.

نکته ی حائز اهمیت آن است که سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه یکی از دو نهاد مستقل کارگری در ایران می باشد که سازمان جهانی کار آن را به رسمیت شناخته و از حمایت بین المللی برخوردار است. بنابراین در صورت نادیده گرفتن این حق قانونی کارگران, قابل پیگیری از طریق کمیته ی آزادی سندیکایی کارگران در سازمان جهانی کار می باشد و بهتر آن است که دولت برای حفظ جایگاه خود, در این راستا با کارگران همکاری نماید. لازم به ذکر است که شورای اسلامی کار از جمله ی حقوق کارگران است و نه تکالیف آن ها. از این رو نمی توان هیچ کارگری را مجبور به شرکت در انتخابات شورای اسلامی کار نمود و نمایندگانی که از فیلترهای غیرکارگری رد می شوند نمایندگان مستقل کارگری محسوب نمی شوند. قابل توجه است که با عنایت به سابقه و پیشینه ی مصوب قانونی سندیکا, حتی با موازی سازی های سازمان یافته ی دیگر هم, جایگاه سندیکا تضعیف نخواهد شد و بر اساس صراحت های قانونی پیش گفته شده, کارگران برای برگزاری انتخابات نیاز به کسب هیچگونه مجوزی نخواهند داشت. اما شایسته است که امنیت برگزاری انتخابات آن ها در محیطی آزاد و آرام تامین شود تا اکنون که وضعیت کنونی هفت تپه به یک بحران منطقه ای و ملی تبدیل شده و توجه سازمان بین المللی کار, کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و سندیکای جهانی کارگران را به خود جلب نموده است, گام مثبت و نقطه ی روشنی در کارنامه ی حقوق بشر ایران محسوب شود.

منبع: کانال سندیکای کارگران هفت تپه

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.