دادگاهی رسیدگی به ربایش نوزادان مخالفان فرانکو در اسپانیا

یک پزشک بازنشسته ۸۵ ساله به دزدیدن نوزادان تازه به دنیا آمده مخالفان دولت اسپانیا در دوره فرانسیسکو فرانکو، دیکتاتور سابق اسپانیا متهم شده است. ….


دادستان‌ می‌گوید به مادران حقیقی این نوزادان گفته می‌شد که کودکانش مردهاند و قبلا دفن شدند.

بی بی سی:
“ادواردو ولا” اکنون برای توضیح در این باره به دادگاهی در مادرید فراخوانده شد. او منکر شده است که ربایش نوزادان مخالفان چپگرای فرانکو را از درماندگاهی سازماندهی می‌کرده و آنها را محرمانه به حامیان فرانکو برای فرزندخواندگی سپرده است.
درمانگاه تخصصی زنان “سن رامون” بیست سال دائر بود.

یک پلیس به دادگاه گفت دکتر “ولا” تایید کرده بود که این درمانگاه، مدارک مربوط فرزندخواندگی‌های غیرقانونی را سوزانده بود.
دادستان‌ می‌گوید به مادران حقیقی این نوزادان گفته می‌شد که کودکانش مرده‌اند و قبلا دفن شدند. پنج متهم دیگر به دادگاه فراخوانده شدند. فعالانی که پیگیر این موضوع هستند می‌گویند هزاران نوزاد به این شیوه ناپدید شدند.


طی دوره فرانکو و پس از آن، از نفوذ مارکسیستها جلوگیری شد و آنها به‌طور گسترده به‌شیوهای متفاوت پاکسازی شدند.

طی دوره فرانکو و پس از آن، از نفوذ مارکسیست‌ها جلوگیری شد و آنها به‌طور گسترده به‌شیوهای متفاوت پاکسازی شدند.
هزاران نفر در زمان زمامداری فرانکو ناپدید شدند. بسیاری از افراد ناپدید شده در دوران جنگ داخلی اعدام شدند و یا پس از پایان جنگ داخلی توسط هواداران ملی گرای ژنرال فرانکو به قتل رسیدند.

ژنرال فرانکو تا سال ۱۹۷۵ در اسپانیا به مدت سی و شش سال در راس قدرت بود. آمار رسمی در مورد تعداد کشتهشدگان این دوران در اسپانیا وجود ندارد اما آمار غیر رسمی بین سی تا پنجاه و پنج هزار نفر متغیر است.
جسد نزدیک به سی هزار نفر که شناسایی نشده، در گورهای دسته جمعی در سراسر اسپانیا است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.