مرکز پژوهش‌های مجلس رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۹۷ و ۹۸ را منفی برآورد می‌کند

کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش های مجلس پنجشنبه شب ضمن اشاره به آخرین گزارش کارشناسی این مرکز در باره رشد اقتصادی ایران در توئیتی نوشت: «کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی کرده‌اند در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول منفی نیم درصدی و در سناریوی دوم منفی ٢ و ٨ دهم درصدی باشد.» ….

———————————————————–

رادیوفرانسه:
درحالیکه نهادهای بین المللی، مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تا کنون برآورد تازه‌ای از رشد اقتصادی ایران پس از اجرایی شدن تحریم های آمریکا علیه ایران اعلام نکرده‌اند، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تازه ترین گزارش خود، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را منفی برآورد کرده اند. بر اساس گزارش این کارشناسان اقتصاد ایران طی سال جاری و سال آینده می تواند به نحو قابل توجهی منقبض شود و به ترتیب یک رشد منفی حداکثر ۸‚۲ درصدی و ۵‚۵ درصدی را نشان دهد.

کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش های مجلس پنجشنبه شب ضمن اشاره به آخرین گزارش کارشناسی این مرکز در باره رشد اقتصادی ایران در توئیتی نوشت: «کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی کرده‌اند در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول منفی نیم درصدی و در سناریوی دوم منفی ٢ و ٨ دهم درصدی باشد.»

در بخشی از گزارش مورد اشاره جلالی، آمده است: عملکرد اقتصادی سال ۱۳۹۷ بیش از هر چیز متأثر از وضعیت تحریم‌های آمریکا پس از خروج این کشور از برجام و نوع واکنش اقتصادی ایران خواهد بود. در این گزارش ضمن شناسایی کانال‌های مستقیم و کوتاه مدت تحریم بر عملکرد بخش حقیقی و تولید اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷، متناسب با زمانبندی اعلام شده برای تحریم ها، در دو سناریو متفاوت، آثار تحریم های آمریکا بر رشد اقتصادی و رشد بخش‌های اصلی اقتصاد ایران برآورد شده است. دلیل اصلی تفاوت این دو سناریو، به همکاری نسبی یا عدم همکاری اروپا با ایران در مواجهه با تحریم‌های آمریکا مربوط است.

با در نظر گرفتن این دو سناریو پیش بینی می شود در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول ۵ ‚ ۰ – و در سناریوی دوم ۸ ‚ ۲ – درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت ۹ ‚ ۱ و ۸ ‚ ۰ درصد برآورد می شود. جزئیات برآورد رشد و تحلیل هریک از زیربخش‌ها در متن گزارش ارائه شده است. همچنین دراین گزارش رشد اقتصادی سال ۱۳۹۸ نیز پیش بینی شده است که رشدی منفی بین ۸ ‚ ۳ – تا ۵ ‚ ۵ – درصد را نشان می دهد، البته این در شرایطی است که دولت هیچگونه سیاست فعالی برای خنثی سازی و مقابله فعالی با تحریم‌ها نداشته باشد.

یادآور می شویم صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را به ترتیب ۷‚۳ و ۱‚۴ درصد پیش بینی کرده اند. لازم به تذکر است دلیل عمده پیش بینی‌های مثبت دو نهاد مذکور از رشد اقتصادی ایران آن است که آن‌ها بعد از خروج آمریکا از برجام هنوز گزارش‌های خود در باره رشد اقتصادی در ایران را تعدیل نکرده اند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.