سندیکای نقاشان استان البرز: زمان را دریابیم و فرصت را از دست ندهیم

امروز زمان برای همه ما تعیین کننده است، نباید فرصت سوزی کنیم، اگر امروز آماده نشویم، و از شوراهای تازه تشکیل شده همه جانبه حمایت و دفاع نکنیم، و اقدام به گسترش و سراسری کردن آنها نکنیم، فردا روز تعیین تکلیف در نقطه عطف تاریخی با دست خالی تحت سلطه آلترناتیو های دیگران، بقیه طبقات خواسته های خود را بر ما دیکته خواهند کرد و ما تنها به زائده بی اختیار نیروهای سرمایه داری و ضد انقلاب تبدیل شده، علیه منافع خودمان مورد سوء استفاده قرار خواهیم گرفت. ….

——————————————————-

زمان را دریابیم  و فرصت را از دست ندهیم

کارگران ، معلمان، دانشجویان، پرستاران ، بی کاران ، جوانان و مردم شریف ایران:
با دقت بیشتر به اوضاع  کشور نگاه کنیم، به اطراف خود توجه کنیم، به نقطه عطف تاریخی نزدیک می شویم، شرایط در جوش و خروش است، چنان از عمق به قلیان می آید که  شوراهای کارگری در محل کار و زندگی با رویکرد مبارزه جویانه شکل میگیرند. شرایط متلاطم  با طنین صدای هر لحظه افزاینده به ما نهیب می زند، روز آزادی، روز حاکمیت مردم بر مردم نزدیک می شود. تنها با اتحاد و در صورت متشکل شدن و ایجاد همبستگی طبقاتی می توانیم چنین پیروزی را در آغوش بکشیم. ما کارگران همیشه و صد البته امروز بیشتر از هر زمانی  به وحدت و تشکیلات احتیاج داریم.

امروز گام نخست برای حرکت به سمت همبستگی طبقاتی و گسترش شوراهای کارگران و زحمتکشان با حمایت از شوراهای کارگران هفت تپه، شورای فولاد اهواز، شورای بیکاران و دیگر شوراهای تازه پایه گذاری شده بر داشته می شود. و با گسترش تشکل های شورای به اقصا نقاط محل کار و زندگی کارگران و زحمتکشان وهمه انسانها تا همبستگی شوراها در شکل تشکل های سراسری به عنوان عالیترین تشکل کارگران و زحمتکشان می توانیم همبستگی طبقاتی را ممکن کرده و به طبقه ای برای خود تبدیل شویم.

ما از تمامی کارگران، جوانان، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، زنان و مردان و از تمامی تشکل های مستقل کارگری و معلمان و پرستاران و … از جمله سندیکا ها و کانون های صنفی و کمیته ها و اتحادیه های مستقل و آزاد و دیگر اشکال تشکل های مردمی می خواهیم ضمن اعلام حمایت همه جانبه از شوراهای مبارز ساخته شده اقدام به ایجاد شوراها در محل کار و زندگی خود نمایند.

همه می دانیم و تاریخ بارها ثابت کرده است که در شرایط بحرانی شوراهای کارگران و زحمتکشان بخش مهمی از تشکل های هستند که می توانند خلاء موجود کنونی در جامعه و خلاء ی که در آینده نزدیک ایجاد خواهد شد را پر کرده و به  آلترناتیو برای هدایت همه جانبه مبارزات طبقاتی و اجتماعی  تبدیل شوند.

امروز زمان برای همه ما تعیین کننده است، نباید فرصت سوزی کنیم، اگر امروز آماده نشویم، و از شوراهای تازه تشکیل شده همه جانبه حمایت و دفاع نکنیم، و اقدام به گسترش و سراسری کردن آنها نکنیم، فردا روز تعیین تکلیف در نقطه عطف تاریخی با دست خالی تحت سلطه آلترناتیو های دیگران، بقیه طبقات خواسته های خود را بر ما دیکته خواهند کرد و ما تنها به زائده بی اختیار نیروهای سرمایه داری و ضد انقلاب تبدیل شده، علیه منافع خودمان مورد سوء استفاده قرار خواهیم گرفت.

زمان را دریابیم.

از شوراهای هفت تپه، فولاد اهواز ، بیکاران و … حمایت کنیم.
شوراهای محل کار و زندگی را بسازیم.
پیش بسوی ایجاد تشکل های سراسری کارگران و زحمتکشان.

سندیکای نقاشان استان البرز
جمعه ۲ شهریور ۱۳۹۷

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.