صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان: سه میلیون روستایی بیمه ندارند

محمدرضا واعظ مهدی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اعلام کرد که سه میلیون خانوار شناسایی شده کشاورز و روستایی فاقد هرگونه بیمه هستند. ….

به گزارش ایسنا، آقای مهدوی افزود: ” از مهمترین راهکارهای مقابله با تنش‌ها و چالش‌های اقتصادی برخورداری از چتر حمایتی بیمه است که ریسک‌ها را پوشش می‌دهد. لذا تلاش می کنیم در راستای تحقق هدف برنامه ششم توسعه، امسال در هر خانواده مشمول، دست کم یک نفر بیمه شده داشته باشیم.”

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.