پیام رییس شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران, در باره حکم دادگاه محمد حبیبی

آنان که قلم در راه ظلم میرانند مسوول هر پیامدی هستند که در جامعه رخ میدهد. ….
———————————————–

ظلم از همه جای نظام بیرون زده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در برابر حکم ظالمانه و سراسر تحقیر نسبت به محمد حبیبی عضو کانون صنفی تهران و شورای هماهنگی فرهنگیان سکوت نخواهد کرد.

آنان که قلم در راه ظلم میرانند مسوول هر پیامدی هستند که در جامعه رخ میدهد.
دشمن در درون خانه را تهی کرده، مفسد در داخل همه جا را به لجن کشیده، آنگاه دربرابر مطالبه گران سدی میسازند از زور و جبر و ستم به اتکای قدرتی که لباسش اسلامیست و درونش پر از ظلم و رفتار غیر انسانی!!!

محمدرضا رمضانزاده.
رییس شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.