روزشمار کارگری هفته، گردآورنده: امیرجواهری لنگرودی

شماره ۱۹، جمعه ۵ تا جمعه ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ برابر جمعه۳ آگوست ۲۰۱۸ ….

671

جهت مطالعه “روزشمار کارگری هفته” به لینک زیر مراجعه کنید:
http://lajvar.se/pdf/rozshomar-kargari-19.pdf

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.