بیانیه “کمیته حمایت از آرمانهای شاهرخ زمانی”: از جان زندانیان سیاسی دفاع کنیم!

برای آزادی عزیزان دربندمان بایستی گلوی رژیم دار و درفش را با تمام قدرت  بفشاریم تا مپندارد که  می تواند به راحتی و بدون هزینه  قصد جان زندانیان سیاسی را کند و  از این طریق به عمر ننگین خود بافزاید؛  حکومت جمهوری اسلامی با دستان توانای مردم به پا خاسته به پایان عمرخود نزیک است اجازه ندهیم دیگر جان فرزندان عزیزی را از این سرزمین به آسانی بستاند. ….

————————————————————–

بیانیه “کمیته حمایت از آرمانهای شاهرخ زمانی”:
از جان زندانیان سیاسی دفاع کنیم!

رفقای کارگر و مردم شریف و به پا خاسته ایران، رژیم دار و درفش اسلامی که پس از نوشیدن جام زهر برجام   برای بقا و دوام حکومت ننگین اسلامی سرگرم نوشیدن جام زهر دیگریست و اکنون که مردم به پا خاسته عرصه را روز به روز بر حکومت اسلامی ایران و دیگر  حکومت های اسلامی  تنگتر کرده اند همانند سال ۶۷  که پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل متحد و پایان ۸ سال جنگ خانمانسوز برای پنهان کردن شکست و تضمین اینده خود به جان زندانیان سیاسی بی دفاع افتاد و هزاران تن از پاکترین فرزندان این سرزمین را به جوخه های اعدام سپرد امروز نیز در پی تکرار تاریخ برای ادامه حکومت سرمایه داری اسلامی بر آمده و با همکاری گرایشات مختلف اسلامی  قصد جان زندانیان سیاسی را کرده است ، از طریق نقشه ها و هم پیمانی  و استفاده از افکار و اندیشه های داعشی خود و دیگر نحله های اسلامی داعشی  تلاش میکند نیرو های مبارز را به اشکال گوناگون به قتل برساند  .به هوش باشیم و با افشای همه جناح های جمهوری اسلامی و تمامی نیروهای اسلامی هم پیمانهای مستقیم و غیر مستقیم حکومت اسلامی از جمله انواع مختلف داعشی های سنی و شیعه  و … که در نهایت همراه و هم پیمان های جمهوری اسلامی و دیگر حکومت های اسلامی در منطقه خواهند بود نگذاریم  فاجعه ۶۷ بار دیگر و در ابعاد دیگری تکرار نشود .
طی خبری که به دستمان رسید مطلع شدیم که تعد ادی از زندانیان خارجی (جمهوری آذربایجان، چچن و عراق) که متهم به عضویت در داعش هستند از چند روز پیش از سایر زندانیان منتسب به داعش با دستور مقامات قضایی و سازمان زندانها  به سالن زندانیان سیاسی زندان رجایی شهرمنتقل شده اند در هواخوری این بند به جمعی از زندانیان سیاسی از جمله سعید شیرزاد، لقمان مرادی؛ زانیار مرادی و ارش صادقی و … حمله کرده و انان را  به بهانه اینکه  شما کافر هستید مورد ضرب وشتم قرار داده اند ، ( این عبارت همان نقطه مشترک و محور مرکزی همپیمانی تمامی نیروهای ارتجاعی و فاشیستی است که جمهوری اسلامی طی چهل سال با تکیه بر آن قتل عام راه انداخته و در پشت پرده چنین موضوعی دست به سرکوب همه مردم بخصوص کارگران زده است و همچنین دست به رانتخواری ، دزدی ، غارت ، رشوه خواری و اختلاس زده است و ایران را به ویرانه ای تبدیل کرده است که یکی از ثروتمند ترین کشورهای دنیا اکنون دچار بحران بیکاری ، گرسنگی ، اعتیاد، فحشا، کودکان کار و خیابان، گورخوابی و حاشیه نشینی و … شده است ، و در آستانه فرو پاشی و جنگ و کشتار قرار گرفته است .اینها و هزاران مشکل دیگر موجود در زندگی مردم حاصل وجود جمهوری اسلامی است که انواع داعش را ساخته یا با داعشی  های دیگر  به اشکال مختلف همکاری کرده و می کند. به یاد داشته باشیم برای نجات از مشکلات بیان شده در بالا تنها یک راه داریم ، جمهوری اسلامی را سرنگون کرده و حکومت کارگری بر قرار کنیم .

در پی حمله داعشی ها به زندانیان سیاسی در زندان رجائی شهر، دست راست سعید شیرزاد شکسته، مچ پای لقمان مرادی در رفته و کمر آرش صادقی جراحت برداشته و سایر زندانیان نیز آسیب های دیده‌اند.
این درگیری تقریبا ۱۵ دقیقه‌ای پس از آن آغاز شده که صالح‌اف، زندانی داعشی آذربایجانی، شی تیز را زیر گلوی هوشنگ رضایی گذاشته و گفته شما کافرید و ریختن خون شما مباح است. با دخالت سایر زندانیان سیاسی برای نجات جان هوشنگ رضایی، سایر داعشی‌ها با آجر و میله به این زندانیان حمله می‌کنند که در نتیجه آن، سعید شیرزاد، لقمان مرادی و آرش صادقی به شدت آسیب دیده و تعدادی دیگر از زندانیان نیز مجروح شده‌اند. این حرکت نشان می دهد که جمهوری فاشیستی اسلامی ایران با فکر و اندیشه و برنامه ریزی خاصی داعشی ها را به سالن زندانیان سیاسی منتقل کرده است .
با دخالت ماموران زندان، فعلا” به حمله زندانیان داعشی خاتمه داده شده و زندانیان سیاسی به داخل سلول انتقال داده شده‌اند اما از درمان مصدومان خودداری شده و شیرزاد، مرادی و صادقی بدون درمان رها شده‌اند. صالح‌اف، زندانی داعشی که آغازکننده‌ی درگیری بود، فردی قوی‌هیکل با ۱۹۵ سانت قد و ۱۵۰ کیلو وزن است که آموزش‌های ویژه دیده و از اعضای خطرناک داعش است.
ما ضمن محکوم کردن چنین طرح و برنامه ، بر این باوریم که این یک دسیسه سازمان یافته از طرف مزدوران رژیم جمهوری اسلامی فاشیستی سرمایه داری برای به قتل رساندن زندانیان سیاسی ، ایجاد رعب و وحشت و ایجاد درگیری های جانبی برای نجات خود هدف مرکزی اعتراضات و مبارزه  زحمتکشان است، پس از ترور اقبال مرادی توسط عیادی جمهوری اسلامی در باشماخ کردستان عراق، جمهوری اسلامی این بار قصد جان لقمان مرادی و سایر زندانیان سیاسی را کرده است ، . برای آزادی عزیزان دربندمان بایستی گلوی رژیم دار و درفش را با تمام قدرت  بفشاریم تا مپندارد که  می تواند به راحتی و بدون هزینه  قصد جان زندانیان سیاسی را کند و  از این طریق به عمر ننگین خود بافزاید؛  حکومت جمهوری اسلامی با دستان توانای مردم به پا خاسته به پایان عمرخود نزیک است اجازه ندهیم دیگر جان فرزندان عزیزی را از این سرزمین به آسانی بستاند .

مرگ بر جمهوری اسلامی
کوتاه باد دست حکومتهای مذهبی از زندگی مردم
مرگ بر سرمایه داری

کمیته حمایت از آرمانهای شاهرخ زمانی
۸ مرداد ۱۳۹۷

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.