زخمى شدن آرش صادقى، سعید شیرزاد، زانیار و لقمان مرادى، زندانیان سیاسى توسط داعشى هاى زندان کرج

عوامل اجیر شده رژیم تحت عنوان داعش؛ در زندان گوهردشت؛ امروز یکشنبه هفتم مرداد ماه؛ در هواخوری زندان؛‌ با آجر و میله به زندانیان سیاسی سالن ۱۰ بند ۴ حمله ور شده و آنان را به شدت مضروب کرده اند. ….

رادبوفرهنگ:
نفر اصلی این حمله یک زندانی داعشی اهل آذربایجان بنام صالح.اف که فردی قوی‌هیکل با ۱۹۵ سانت قد و ۱۵۰ کیلو وزن است و آموزش‌های ویژه دیده و از اعضای خطرناک داعش است؛‌ آغازگر این حمله بوده است. وی به زندانیان حمله کرده و آنها را تهدید نموده است. بر اثر این حمله؛ دست راست سعید شیرزاد از ناحیه بازو شکسته؛‌کمر آرش صادقی آسیب دیده و مچ پای لقمان مرادی در رفته است. این زندانیان با همین وضعیت به بند منتقل شده اند و کارگزاران رژیم در این زندان؛ هیچ اقدام درمانی و پزشکی برای آنها بعمل نیاورده اند.

کارگرازان رژیم در زندان گوهردشت مدتی است ۵ عضو خطرناک داعش را که از جمهوری آذربایجان، چچن و عراق هستند، به دلیل درگیری و ایجاد خطر برای زندانیان داعشی دیگر از آنها جدا کرده‌اند و به سالن ۱۰ بند ۴، در کنار زندانیان سیاسی منتقل کرده‌اند. ‌‏سیاست رئیس زندان گوهردشت این است که زندانیان خطرناک را علیه زندانیان سیاسی اجیر می کند تا با صحنه سازی؛ زمینه قتل آنان را فراهم نماید.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.