اطلاعیه ی سندیکای شرکت واحد در مورد بازداشت چند ساعته رضا شهابی و داوود رضوی

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برخود امنیتی پلیسی با نمایندگان خود را محکوم می کند و خواهان منع تعقیب از اعضای خود همچنین کلیه فعالین کارگری و صنفی می باشد. ….

————————————————

نمایندگان سندیکای کارگران شرکت واحد در هنگام ورود به کشور توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اعتراض بسیار شدید اعضای سندیکا و خانواده هایشان، پس از یک ساعت و نیم آزاد شدند. در مدت بازداشت وسایل همراه آنان را بصورت غیرمعمول بازرسی و برخی کتاب ها و گزارشات جلسات و سمینارهای کارگری که در آن حضور یافته بودند، پرچم و نمادهای اتحادیه های کارگری که به آنان اهداء شده بود، همچنین پاسپورت آقای داود رضوی را توقیف کردند.

آقایان رضا شهابی و داود رضوی بعنوان نمایندگان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با دعوت کلکتیو سندیکاهای کارگری فرانسه برای حضور در سازمان جهانی کار و دیدار با مسولان آن سازمان و دیدار با مسئولانی از کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری ( ITUC ) و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل ( ITF )، همچنین دیدارهایی با سندیکاهای کارگری کشورهای فرانسه، سوئد، نروژ و آلمان در روز پنجم خرداد از کشور خارج و در روز سیزدهم تیر به کشور بازگشتند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برخود امنیتی پلیسی با نمایندگان خود را محکوم می کند و خواهان منع تعقیب از اعضای خود همچنین کلیه فعالین کارگری و صنفی می باشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۱۴ تیر ۱۳۹۷

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.