زندان جای فرهیختگان و اهل قلم نیست! فرهاد عرفانی – مزدک را بدون قید و شرط آزاد کنید!

کمیته دفاع از فرهاد عرفانی از همه سازمانها ، نهادها و دستگاههای ارتباط جمعی و همه آزادیخواهان دعوت می کند که بازتاب دهنده صدای حق طلبانه این نویسنده متعهد از اعماق زندانهای قرون وسطائی انگیزاسیون رژیم جمهوری اسلامی  شوند و به گوش جهانیان برسانند که چگونه در کشور ایران انسانهای فرهیخته و آزادیخواه و متعهد و مردمی و میهن دوست را به صرف دگر اندیشی و دفاع از حقوق مردم و بیان حقایق و روشنگری به زندان محکوم می کنند. ….

641

زندان جای فرهیختگان و اهل قلم نیست!

فرهاد عرفانی – مزدک را بدون قید و شرط آزاد کنید!

عبدالحسین عرفانی خانقاهی ( فرهاد عرفانی – مزدک ) ادیب ، نویسنده و شاعر و منتقد ادبی،انسانی فرهیخته و میهن دوست و معتقد به هنر و ادبیات متعهد ، متولد۱۳۴۱ در ایران و دارای تابعیت سوئد وساکن این کشور از سال ۱۳۷۶ می باشد.
در سال گذشته برای دیدار خانواده به ایران سفر کرده و هنگام بازگشت به سوئد در تاریخ ۱۱ دیماه برابر با اول ژانویه ۲۰۱۸، در سالن ترانزیت فرودگاه توسط مامورین حفاظت فرودگاه دستگیر و به یکی از پایگاههای وزارت اطلاعات در تهران و سپس به زندان وکیل آباد مشهد منتقل میشود.

اعضاء خانواده بعد از ۱۲ ساعت با تماس تلفنی چند ثانیه ای او ، از بازداشت وی مطلع میشوند و بعد از آن تا مدت یک ماه ، با اینکه به مراجع مختلف و زندان اوین مراجعه می کنند، نمی توانند هیچگونه اطلاعی از محل بازداشت او بدست آورند تا اینکه در تماس تلفنی مجدد او از زندان وکیل آباد مشهد بعد از یکماه،  از محل بازداشت او، آگاه میشوند.

تا کنون هیچگونه اطلاعی از نحوه برخورد با او در مدت بازداشت وجود ندارد فقط تا همین حد میدانیم که در اولین ملاقات حضوری که بعد از دو ماه با یکی از برادرانش در زندان داشته ، در چنان وضعیتی قرار داشته که تمام موهای سر و صورتش کاملا سفید و حداقل بیست سال پیرتر شده وچنان از نظر ظاهری تغییر کرده است که برادرش او را نمی شناسد و فرهاد عرفانی او را به طرف خود می خواند.

بعد از دو ماه ، بازپرس پرونده و معاون دادستانی مشهد، قاضی حسن حیدری ، قرار پانصد میلیون تومان وثیقه برای آزادی موقت تا زمان دادگاه صادر می کند ؛ بستگان فرهاد عرفانی بعد از تهیه وثیقه و سفر به مشهد و مراجعه به دادگاه مطلع میشوند که قاضی حسن حیدری معاون دادستان مشهد نظرش تغییر کرده و مبلغ وثیقه را صد میلیون تومان  افزایش داده است . بعد از تهیه این مبلغ و پرداخت آن به حساب دادستانی، باز هم نظر معاون دادستان تغییر کرده و پذیرش یا عدم پذیرش وثیقه را به دادگاه موکول می کند. به این ترتیب ضمن در اختیار داشتن وثیقه او را نیز در زندان نگه می دارند .

پس از گذشت پنج ماه او را با لباس زندان و زنجیر به دست و پا به محل دادگاه می آورند؛ در دادگاه انقلاب مشهد که به ریاست قاضی سید هادی منصوری و با حضور نماینده دادستان مشهد قاضی حسن حیدری و به صورت غیر علنی برگذار میشود ، او شجاعانه ضمن رد اتهامات بی اساس و کذب  ، از معتقدات خود و محتویات کتابها و مقالاتش دفاع می کند ؛ پس از دفاع او ، طبق روال جاری در چنین مواردی ، به اتهام تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام با استناد به کتابها و مقالات منتشر شده او در سوئد و در شبکه اینترنت به پنج سال زندان محکوم و سپس پرونده به دادگاه کیفری ۱  برای بررسی به اتهام توهین به مقامات جمهوری اسلامی ارسال می شود؛ که هنوز این دادگاه تشکیل نشده و نتیجه آن معلوم نیست.

کمیته دفاع از فرهاد عرفانی – مزدک ، در این رابطه کانون نویسندگان ایران و انجمن قلم سوئد و وزارت امور خارجه سوئد را در جریان قرار داده و خواستار حمایت آنان برای آزادی این نویسنده متعهد و مردمی و میهن دوست شده است.
دفاع از آزادی فرهاد عرفانی – مزدک ، دفاع از آزادی اندیشه و قلم و مطبوعات و دفاع از حقوق بنیانی انسان است!

کمیته دفاع از فرهاد عرفانی از همه سازمانها ، نهادها و دستگاههای ارتباط جمعی و همه آزادیخواهان دعوت می کند که بازتاب دهنده صدای حق طلبانه این نویسنده متعهد از اعماق زندانهای قرون وسطائی انگیزاسیون رژیم جمهوری اسلامی  شوند و به گوش جهانیان برسانند که چگونه در کشور ایران انسانهای فرهیخته و آزادیخواه و متعهد و مردمی و میهن دوست را به صرف دگر اندیشی و دفاع از حقوق مردم و بیان حقایق و روشنگری به زندان محکوم می کنند .

کمیته دفاع از فرهاد عرفانی – مزدک
آدرس تماس با پست الکترونیک
frifarhaderfani@gmail.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.