دریافت مجوز برای برگزاری تجمع از قانون حذف می‌شود

ابوالفضل ابوترابی در توضیح طرح اجرائی کردن اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیرامون ساماندهی تجمعات، گفت: “کلیات این طرح در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصویب و برای بررسی جزئیات به کارگروه تخصصی ارسال شد. دولت نیز طی تصمیمی فضاهایی را برای برگزاری تجمعات مشخص کرده اما مصوبه دولت ضمانت اجرایی ندارد”. ….——————————————-

خانه ملت:
نماینده نجف‌آباد و تیران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: “در طرح مذکور علاوه بر تعیین مکان برگزاری تجمعات ضمانت اجرایی هم در نظر گرفته شده است، در این طرح مقابل مجلس تنها مکان برگزاری تجمعات است و جهت اخذ ضمانت اجرایی نحوه پاسخ‌ به اعتراضات مردمی هم مشخص شده است”. وی افزود: “در تجمعات زیر ۳۰۰ نفر نماینده مجلس، در تجمعات کمتر از ۷۰۰ نفر رئیس مجمع نمایندگان آن استان، در تجمعات کمتر از ۲هزار نفر نواب رئیس مجلس و در تجمعات بالای ۲ هزار نفر رئیس مجلس در جمع معترضان باید حاضر و صدای آنها را بشنود و پاسخ دهد، همچنین این اعتراضات باید از خبرگزاری خانه‌ملت به طور کامل منتشر و زمان‌بندی برای رسیدگی به نتیجه انجام گیرد”.

ابوترابی ادامه داد: “هم‌اکنون هم اکثر روزها مقابل مجلس تجمع است، لذا با تصویب قانونی که بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی است نیز این تجمعات برگزار و امنیت آنها نیز باید تامین شود. بر اساس آنچه در طرح مذکور آمده است، بعد از تصویب دیگر نیازی به اخذ مجوز برای برگزاری اجتماع و تجمع وجود ندارد”. عضو کمیسیون شوارها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: “مجلس و دولت و نیروهای امنیتی و انتظامی موظف به تامین امنیت تجمع کننده‌ها هستند، از این رو برگزاری تجمعی خارچ از چارچوب تععین شده غیر قانونی تلقی می‌شود”.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.