بیانیه خبری اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون آخرین اخبار اعتراضات و بازداشتیهای کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز و محل نگهداری آنها

دیشب و در پی یورش وحشیانه نیروهای سرکوب گارد ویژه به تجمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز نزدیک به پنجاه کارگر بازداشت شدند و سپس در پی یورش وحشیانه دیگری از سوی نیروهای گارد ویژه در مقابل استانداری خوزستان که صبح امروز صورت گرفت حدود ۱۵ کارگر دیگر نیز بازداشت شدند. لازم به یادآوریست از حدود ۵۰ کارگر بازداشتی در تجمع شب گذشته ۸ نفر از آنان به فاصله کمی آزاد شدند. ….

اسامی سی و دو نفر از این کارگران که تاکنون بدست اتحادیه آزاد کارگران ایران رسیده است به شرح زیر است:

١.حسن جاوید حمودی  ٢.بیمان شجراتی ٣.محمد نقی زاده ۴.علی جماعتی ۵.رحمان سمعک ۶.کریم صیاحی ٧.علی عقبه ٨.علی طاهری ٩.مصطفی زرگانی  ١٠.بهزاد علیخانی ١١.سید محمد موسوی ١٢.امیر شعبانی ١٣.سیدرزاق موسوی ١۴.هادی وائلی ١۵.فرزاد قراجی ١۶.یونس امیری ١٧.سید علی مرادی ١٨.نورعلی خان محمد ١٩.امیر حریزاوی ٢٠.احمد عفراوی ٢١.حسین عفری ٢٢.ابراهیم فارسی ٢٣.محمد علاوی ٢۴.سید جواد موسوی ٢۵.علیرضا محرب ٢۶.جواد اسکندری ۲۷. علی دقاقله ۲۸- ابراهیم برومند نیا۲۹-  علی حزبئی پور ۳۰- فیصل ساری ۳۱- شاهین بابا احمدی ۳۲- کاظم حیدری

بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران علاوه بر اعتراض خیابانی امروز کارگران فولاد نسبت به بازداشت همکارانشان که ابعاد گسترده ای بخود گرفت، از صبح امروز جمعهایی از کارگران نیز به همراه خانواده های کارگران بازداشتی در مقابل محل پلیس مبارزه با مواد مخدر(جنب پلیس راه قدیم اهواز اندیمشک) تجمع کرده و پیگیر وضعیت عزیزان خود هستند.

تا لحظه تنظیم این خبر به خانواده های کارگران بازداشتی اعلام شده است همه آنان بجز عده ای که دیروز محل دفاتر نماینده های شهر در مجلس شورای اسلامی را  آماج اعتراضات خود قرار دادند آزاد خواهند شد. اما کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز اعلام کرده اند اگر قرار است کسی به جرم اعتراض در محل دفاتر نماینده ها در بازداشت بماند همه ما باید در بازداشت بمانیم چرا که این اعتراض از سوی همه ما کارگران صورت گرفته است. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز درعین حال با قاطعیت اعلام کرده اند که می باید کسانی تحت بازداشت قرار گیرند که سه ماه است دستمزد آنان را نداده اند و بدلیل رقابت بر سر تصاحب کارخانه و غارت آن، وضعیت حاضر را پیش اورده و هزاران خانواده کارگری را با مصائب و مشکلات غیر قابل تحملی مواجه کرده اند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران، بازداشت و نگهداری کارگران حق طلب گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در بازداشتگاه پلیس مواد مخدر را اهانتی ددمنشانه به طبقه کارگر ایران ارزیابی میکند و با هشدار به حکومتگران در تداوم جنایاتی که در حق زندگی و معشیت کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز و میلیونها کارگر در سراسر کشور مرتکب میشوند، توجه افکار عمومی و سازمانها و نهادهای بین المللی کارگری و حقوق بشری را به سرکوب وحشیانه کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز جلب و همه آنان را به اعتراضات گسترده علیه بازداشت و نگهداری کارگران گروه ملی صنعتی فولاد  اهواز  در بازداشتگاه پلیس مواد مخدر فرا میخواند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۷

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.