شب همبستگی با کارگران ایران در پاریس

کنفرانس: سندیکالیسم، وضعیت تشکلات مستقل کارگری و شرایط کار در ایران. بحث و گفتگو با فعالان کارگری ایران و فرانسه، به دعوت سندیکاهای فرانسوی س اف دِت، سِ ژِت، اِف اِس او، سولیدِر، اونسا ….

به دعوت سندیکاهای فرانسوی س اف دِت، سِ ژِت، اِف اِس او، سولیدِر، اونسا،
CFDT, CGT, FSU, SOLIDAIRES, UNSA

با حضور سندیکالیست های فعال جنبش کارگری در ایران

597

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.