روزشمار کارگری هفته، گردآورنده: امیرجواهری لنگرودی

شماره ۱۰، جمعه ۴ تا جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ برابر جمعه۱ ژوئن ۲۰۱۸   ….

583

جهت مطالعه “روزشمار کارگری هفته” به لینک زیر مراجعه کنید:
http://lajvar.se/pdf/rozshomar-kargari-10.pdf

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.