پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران برگزار می‌کند: جلسه پرسش و پاسخ

درباره چگونگی تشکیل پلاتفرم…،  اهداف و سیاست‌های آن ….

——————————————————————

پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران برگزار می‌کند:

جلسه پرسش و پاسخ
درباره چگونگی تشکیل پلاتفرم…،
اهداف و سیاست‌های آن

563

زمان: جمعه یکم یونی ۲۰۱۸، از ساعت ۱۸ تا ۲۱

مکان: استکهلم – آ.ب.اف مرکزی – طبقه اول  سالن: Brantingrummet, våning 1
ABF-huset – Sveavägen 41
T- Rådmansgatan

برگزار کننده: شورای هماهنگی پلاتفرم جنبش‌ها و خلق‌های ایران – واحد استکهلم

* شرکت در این جلسه، برای همگان آزاد است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.