گردهمائی عمومی در مقابل سازمان ملل در ژنو

متحد و یکپارچه علیه حضور مزدوران جمهوری اسلامی در اجلاس سازمان جهانی کار ….
——————————————–
گردهمائی عمومی در مقابل سازمان ملل در ژنو

متحد و یکپارچه
علیه حضور مزدوران جمهوری اسلامی در اجلاس سازمان جهانی کار

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران تمامی فعالین، دوستداران و هواداران جنبش کارگری را فرا میخواند که یکصدا برای افشاگری هر چه بیشتر مزدوران جمهوری اسلامی و نیز افشای هر چه بیشتر سازمان جهانی کار برای دعوت و همکاری با دولت ضد کارگر جمهوری اسلامی در روز سه شنبه ۲۹ ماه مه بین ساعت ۱۲ تا ۳ بعد از ظهر در ژنو گرد آمده تا صدای اعتراض و مطالبات و خواسته های طبقه کارگر و زحمتکشان در ایران را به گوش هر چه بیشتر جهانیان برسانیم!

زنده باد جنبش متحد و مستقل کارگری
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

ماه می ۲۰۱۸

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.