مجموعه داستان “دال مثل درشکه” نوشته محمود طوقی

کتاب “دال مثل درشکه” شامل چهارده داستان کوتاه است که شما می توانید آنرا در سایت لج ور مطالعه کنید ….

—————————————————————————

مجموعه داستان “دال مثل درشکه” را لینک زیر مطالعه کنید:
http://lajvar.se/pdf/Dal-Mesle-Doroshkeh.pdf

image 5

521

مجموعه داستان “دال مثل درشکه” را لینک زیر مطالعه کنید:
http://lajvar.se/pdf/Dal-Mesle-Doroshkeh.pdf

—————————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.