اطلا عیه شماره ۳ ستاد هماهنگی اعتراض ایرانیان به حضور جمهوری اسلامی در گوتنبرگ

با همه قدرت دراقدام مشترک ما درجلوگیری ازحضورعوامل نظام تباهی ، اعدام ، زندان و شکنجه و تبعید، با فریاد: نابود باد رژیم ضد انسانی جمهوری اسلامی، مانع پیشروی هیات کنسولی در هر لباسی شویم!
وعده دیدار ما شنبه ساعت ۱۲ در محل برنس پارکن ….

JE-2

شرمتان باد!
در ایران هر دقیقه و ساعت ، روز و هفته شما حکومتگران  الهی جنایت می کنید . احکام اعدام ، اختلاس های میلیاردی تان صدای رسوایی تان را به گوش جهانیان رسانده است  و در خارج از کشور نیز عوامل تان مشاطه گر لاپوشانی صحنه های جنایت ها و فضاحت شما می باشند . شرمتان باد!

ایرانیان آزادیخواه و شریف !
ساعات زیادی به حضور کاسه لیسان نظام اسلامی برای آمدن در شهرمان گوتنبرگ نمانده است .همانگونه که در اطلاعیه های پیشین آورده ایم. اینان قرار است که امروز جمعه ، مکان تجمع خود را به متقاضیانشان اعلام کنند .
شرم تان باد که با همه ساز و کارو لابی گری ها که تا حال بکار گرفته اید ، هنوز افکار عمومی شهر گوتنبرگ را از مکان تجمع خود بی خبر نگه داشته اید  ولی ما به یاری ” شبکه های مردمی شهر گوتنبرگ”  تا حال از چند و چون کار شما مطلع گشته ایم و همچون دفعات پیشین با حضوری بایسته ، راه را بر شما خواهیم بست. بدانید با هر ترفندی که بکار گیرید ؛ شما با دیگر عوامل ریز و درشتتان ” اسب سفید ” و کیا و بیای دیگرتان، راه بجایی نمی برید !

ایرانیان آزادیخواه و پناهجویان بی پناه در سوئد !
همه شما را مخاطب قرار می دهیم تا به آدمکشان اسلامی نشان دهیم که مردم آزاده و فعالان سیاسی شهرگوتنبرگ در برابر حضور نحس شان، ساکت نخواهند ماند!
همه شما را فرا می خوانیم ؛ روز شنبه پنجم مه ۲۰۱۸ ، ساعت ۱۲ در محل برنس پارکن پای مجسمه یوهانا ، تجمع کنیم و برای سامان بردن اعتراض دو روزه خود مشترکا اقدام نماییم !
آزادیخواهان ایرانی !
در مسیر این همگامی ها با تمام قوا عمل کنیم تا نشان دهیم که برای عوامل سرکوب گر جمهوری اسلامی در گوتنبرگ جایی نیست. آنها می باید تنها و تنها در لانه جاسوسی خود باقی بمانند و به هر نوع نیازمندی جامعه ایرانی مقیم سوئد ، پاسخ دهند . گوتنبرگ جای آدم فروشان رژیم اسلامی نبوده و نیست !

با همه قدرت دراقدام مشترک ما درجلوگیری ازحضورعوامل نظام تباهی ، اعدام ، زندان و شکنجه و تبعید، با فریاد:
نابود باد رژیم ضد انسانی جمهوری اسلامی، مانع پیشروی هیات کنسولی در هر لباسی شویم!

وعده دیدار ما شنبه ساعت ۱۲ در محل برنس پارکن

برای ارتباط با فعالین ستاد در گوتنبرگ (سوئد)  e-mail زیر دراختیار شما است:
setadh@gmail.com

ستاد هماهنگی اعتراض ایرانیان به حضور جمهوری اسلامی در گوتنبرگ
جمعه چهارم مه ۲۰۱۸

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.