درخواست اقدام عاجل نمایندگان پارلمان اروپا برای جلوگیری از اعدام محمد یاور ثلاث


درخواست اقدام عاجل«جیری پسپیشل»  نماینده جمهوری چک، «کستاس خشاگونوش»  نماینده یونان، «رابرت رشفرت» نماینده فرانسه،«وجید خان»  نماینده انگلستان، «رزا توماشیج» نماینده کرواسی، «مریا گولّونن» نماینده فنلاند، «جان هاوارث» نماینده انگلستان، «جان هاوارث» نماینده انگلستان، و «ایوان استفانس» نماینده اسلواکی در اتحادیه اروپا برای جلوگیری از اعدام محمد یاور ثلاث و رسیدگی مجدد و عادلانه به پرونده وی.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.