فراخوان مشترک جهت شرکت در راهپیمایی اول مه ۲۰۱۸ در پاریس

آغاز تجمع برای راهپیمایی:  ساعت ۱۴
آدرس محل تجمع:   بلوار باستیل بین شماره های ۲۲ و ۲۴  ـ  پاریس ۱۲ ….

———————————————–

رفقا و دوستان مبارز!
ما سه نیروی سیاسی ـ اجتماعی از همه ی رفقا و دوستان مبارز در پاریس دعوت به عمل می آوریم که بطور متحد در تظاهرات و راهپیمایی روز جهانی کارگر که در تاریخ سه شنبه اول ماه مه برابر با ۱۱ اردیبهشت در پاریس برگزار می شود، شرکت نمائیم و همبستگی خود را با طبقه کارگر جهانی و بویژه کارگران ایران که در ستم سرمایه قرار دارند، ابراز داریم.

کارگران جهان در تمامی ملل چون همیشه تحت استثمار، تبعیض و وضعیت اسفبار فقر مادی از طرف نظام سرمایه داری و دولت ها قرار دارند و در اعتراضات و طرح مطالبات غالبا با سرکوب پلیسی مواجه می شوند، بنابراین برماست که در روز جهانی کارگر و با شرکت فعالانه خود علیه تمامی مظاهر ستم و در دفاع از طبقه کارگر بسیج شویم.

آغاز تجمع برای راهپیمایی:  ساعت ۱۴
آدرس محل تجمع:   بلوار باستیل بین شماره های ۲۲ و ۲۴  ـ  پاریس ۱۲
Boulevard de la Bastille    No.  ۲۲  و  ۲۴

زنده باد اول ماه مه، روز اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران جهان
سرنگون باد نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی در ایران
برابری اجتماعی ـ خود مدیریتی کارگری در نبرد تا
سرنگونی دولت ـ قوانین ـ کارفرمایان
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

کمیته زنان ضد سنگسار پاریس
شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس
جمعی از آنارشیست ها و آنارکوسندیکالیست های پاریس

۲۸ آوریل ۲۰۱۸

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.