لغو برجام به کدام شرکت‌ها خسارت می‌زند؟

نویسنده این گزارش در ادامه گروه هایی را معرفی می‌کند که در صورت شکست برجام متضرر خواهند شد. …. (دنباله…)

گزارش‌های تائید نشده از «دفن دوباره» جسد رضا شاه و بازداشت دو فعال مدنی در محل کشف جسد‎

همزمان با اظهارات رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهرتهران و فرماندار شهر ری درباره دفن دوباره جسد منسوب به رضا شاه، برخی گزارش‌ها از بازداشت دو فعال سیاسی و مدنی در نزدیکی حرم عبدالعظیم و محل کشف این جسد حکایت دارد. کامران ایازی و مریم شریعتمداری این بازداشت‌شدگان هستند. …. (دنباله…)

بهرام رحمانی: اول ماه مه روز قدرت‌نمایی کارگران در مقابل سرمایه‌داران!

ضروری است که تجارب ارزنده خیزش و هم‌چنین سرکوب دی ماه سال گذشته را همواره مدنظر داشته باشیم و به این نتیجه برسیم که جز مبارزه متحدانه و همبسته و هدفمند کارگران و خلق‌های محروم سراسر ایران که متحد طبیعی مزدبگیران و ستم‌دیدگان هستند، راه دیگری برای خلاصی از وضعیت فلاکت‌بار وجود ندارد. …. (دنباله…)

بیانیه “سازمان اتحاد فدائیان کمونیست” به مناسبت روز جهانی کارگر

سازمان اتحادفدائیان کمونیست فرارسیدن اول ماه مه (۱۱اردیبهشت۹۷) روز تجلی همبستگی کارگران سراسرجهان را به همه کارگران وزحمتکشان شادباش میگوید. …. (دنباله…)

بیانیه “تریبونی برای زنان چپ” به مناسبت روز جهانی کارگر

ما خواهان استقرار جامعه‌ای عاری از هر گونه تبعیض جنسیتی، طبقاتی، عقیدتی، نژادی، قومی، ملی هستیم ومی‌دانیم که جنبش زنان همانند سایر جنبش‌ها برای رسیدن به این خواسته نهایی باید برمحوریت مطالبات خاص خود به سازمان‌یابی پرداخته واین سازمان یابی را ابزاری برای تشکل مستقل و پیشبرد اهداف خود بنماید. …. (دنباله…)