فیلم/ جو امنیتی و حضور نیروهای سرکوب‌گر در شهرری

نظام نگران تجمع مردم برای پیگیری سرنوشت پیکر رضا شاه ….

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.