عوارض خروج از ایران افزایش یافت

عوارض خروج از کشور بین ٢٢٠ هزار تا ۴۴٠ هزار تومان تعیین شده است. ….

رادیوفرانسه:
سازمان امور مالیاتی جمهوری اسلامی ایران، میزان عوارض خروج از این کشور در سال ١٣٩٧ را بر اساس قانون بودجه سال جاری اعلام کرد. براساس اطلاعیۀ این سازمان، عوارض خروج از کشور بین ٢٢٠ هزار تا ۴۴٠ هزار تومان تعیین شده است. افرادی که به عتبات عالیات و نیز برای حج تمتع و عمره سفر می‌کنند، عوارض بسیار کمتری می‌پردازند.

عوارض خروج از کلیه مرزهای ایران در سال ١٣٩٧ به گزارش سازمان امور مالیاتی جمهوری اسلامی، برای بار نخست ٢٢٠ هزار تومان، برای بار دوم، مبلغ ٣٣٠ هزار تومان و برای بار سوم به بعد، مبلغ ۴۴٠ تومان تعیین شده است.
بر اساس همین گزارش عوارض خروج از کشور برای سفر عتبات عالیات از مرزهای زمینی و دریایی در سال جاری ١٢ هزار و ۵٠٠ تومان، و از مرزهای هوایی مبلغ ٣٧ هزار و ۵٠٠ تومان تعیین شده است.

عوارض خروج از کشور برای سفر حج تمتع و حج عمره از کلیه مرزهای کشور برای بار اول در سال جاری مبلغ ١١٠ هزار تومان، برای بار دوم ١۶۵ هزار تومان و برای بار سوم به بعد، مبلغ ٢٢٠ هزار تعیین شده است.

زائرین اربعین که از تاریخ ٣ مهرماه تا ٢٢ آبان ماه ١٣٩٧ از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می‌شوند از عوارض خروج معاف می‌باشند.

براساس تبصره ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، دارندگان پروانه گذر مرزی ، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند، دانشجویان دارندۀ اجازه خروج دانشجویی، ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی هستند و نیز بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می شوند، از پرداخت عوارض خروج معاف می باشند.

بر اساس اطلاعیۀ سازمان امور مالیاتی جمهوری اسلامی ایران، هر بار خروج از کشور به هر مقصدی اعم از عتبات عالیات، حج یا سایر سفرها، یک بار سفر محسوب می‌شود.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.