دیده‌بان حقوق بشر سوریه: دفاع هوایی سوریه بیش از ۶۵ موشک را رهگیری کرده

گروه دیده بان حقوق بشر سوریه گفته است که سیستم دفاع هوایی ارتش سوریه بیش از ۶۵ موشک شلیک شده را رهگیری کرده است. ….

بی بی سی:
به گفته این گروه، اهداف مورد حمله شامل این مناطق است.دو مرکز ت

حقیقاتی درجمرایا در شمال دمشق و برزه در شمال غرب دمشق

انبارهای وابسته به واحد چهارم گارد جمهوری در فرودگاه نظامی مزه

انبارهای واقع در منطقه کسوه در جنوب دمشق

مرکز تحقیقاتی در حومه شهر حمص

پیشتر وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که از مجموع ۱۰۳ موشک شلیک شده، سیستم دفاع هوایی سوریه ۷۱ موشک را رهگیری کرده است. روسیه همچنین گفته است که هیچ موشک غربی به مناطقی که سیستم های دفاع هوایی جدید در آن نصب شده بود، وارد نشده اند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.