فـراخــوان به تجمع اعتراضی مقابل سازمان جهانی کار در حمایت از کارگران ایران

رژیم اسلامی ایران هرساله با وقاحت تمام افراد اطلاعاتی و امنیتی منصوب خود را بعنوان نماینده کارگران ایران به اجلاس سالانه سازمان جهانی کار گسیل نموده تا صدای اعتراض کارگران ایران شنیده نشود. در حالی که نمایندگان واقعی کارگران ایران ممنوع الخروج بوده و برخی نیز در زندان و  سایرین نیز با تهدید به مرگ روبرو هستند. ….

————————————————

فـراخــوان به تجمع اعتراضی مقابل سازمان جهانی کار در حمایت از کارگران ایران

اتحادیه های کارگری سراسر دنیا!
فعالین کارگری، احزاب و سازمانهای چپ و ضد سرمایه داری !
انسانهای آزادیخواده وبرابری طلب ،دانشجویان ،زنان ومردان زحمتکش !

یکصد وهفتمین اجلاس جهانی کار از ۲۸ می ۲٠١۸ الی ۸ ژوئن در شهر ژنو سوییس برگزار می گردد. علیرغم اعتراضات  گسترده  به نقض تمامی قوانین بین المللی کار در ایران و در اعتراض شدید به عدم حضور نمایندگان واقعی کارگران ایران  در این کنفرانس که همه ساله  توسط برخی از سندیکاهای کارگری ، فعالین کارگری ،احزاب وتشکلات چپ ومترقی  در اروپا و ایران  برگزار شده ومیشود ، امسال نیز ما ( کمیته برگزار کننده) در میدان ملل شهر ژنو – تظاهراتی را سازماندهی کرده و از شما درخواست داریم درآن فعالانه شرکت نمایید. رژیم ضد کارگر جمهوری اسلامی به دلیل ماهیت سرمایه داری- فاشیستی و واپسگرا، ورشکستگی  بیش از۷۵در صدی اقتصاد، صنعت و تولید را رقم زده است و عواقب ویرانگر آنرا به  کل جامعه و از همه بیشتر بر دوش کارگران و زحتمکشان  ایران تحمیل نموده است.

علیرغم تمامی اعتراضات و تذکرات اتحادیه های کارگری در اجلاس های گذشته به رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی ایران ، نه تنها بهبودی در وضعیت بشدت نابسامان کارگران و مزد بگیران ایران حاصل نشده بلکه شرایط کار ومعیشت آنان بشدت سخت و فلاکت بارتر از قبل نیز شده است.

افزایش بیکاری، تورم، معوقات چند ساله مزدبگیران، فقدان تشکلهای کارگری، سرکوب اعتراضات کارگری از عواقب عملکردهای رژیم است.  تاکنون هر صدای حق طلبانه مردم زحمتکش ایران به شدت سرکوب شده است. فعالان و جنبش کارگری ایران از فردای حاکمیت رژیمی ارتجاعی، با سرکوب، زندان و مرگ خاموش در زندانها روبرو بوده اند.و این درحالیست  که کارگران ایران فاقد تشکل مستقل وطبقاتی خود بوده و هر گونه اقدامی در این رابطه طبق قوانین ضد کارگر جمهوری اسلامی جرم محسوب میشود.

رژیم اسلامی ایران هرساله با وقاحت تمام افراد اطلاعاتی و امنیتی منصوب خود را بعنوان نماینده کارگران ایران به اجلاس سالانه سازمان جهانی کار گسیل نموده تا صدای اعتراض کارگران ایران شنیده نشود. در حالی که نمایندگان واقعی کارگران ایران ممنوع الخروج بوده و برخی نیز در زندان و  سایرین نیز با تهدید به مرگ روبرو هستند.

امروز تمامی کارگران، معلمان و مزد بگیران ایران برای پیشبرد مبارزات و اعتراضات خود نیاز به حمایت یکایک شما عزیزان دارند تا فریاد اعتراض آنان را به گوش جهانیان و نهادهای بین المللی برسانید.

بیایید در این حرکت اعتراضی هم صدا شویم تا از حقوق لگد مال شده کارگران و زحمتکشان ایران دفاع نموده و با شرکت گسترده  و فعال خود صدای اعتراض کارگران وزحمتکشان ایران شویم .

زمان : اول ژوئن ۲٠۱۸ از ساعت ۱٠ الی ۱۴ بعد از ظهر
آدرس:   Palais des Nations (Genève)

تلفن و ایمیل برای تماس :
٠٠۴۱٧۶٧٠۱۴۴٧٨-  جمشید مهر         jamshidmehr@hotmail.com
٠٠۴۱٧۶۵۱۶۱٨۶۶- علی مبارکی – kargar_1357@hotmail.com

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی  -  پیروز باد جنبش کارگری

کمیته برگزاری تظاهرات ژنو در حمایت از کارگران ایران

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.