تهدید و محدودیت فعالیت انجمن صنفی کارگران ایران پوپلین

به نقل از کارگران کارخانه ایران پوپلین گفته می‌شود که انجمن صنفی این کارخانه که در حال حاضر ۲۹۵ کارگر را در این واحد نمایندگی می‌کند، به سب تهدید و محدودیت فعالیت جایگاه خود را از دست داده است و کارگران به دنبال تشکل قوی‌تری هستند. …ایلنا:

این کارگران از محدودیت فعالیت اعضای انجمن‌های صنفی کارگران ایران پوپلین  که از آبان ماه سال ۹۶ شکل گرفته است، خبر دادند و گفتند: روزهای پایانی اسفند ماه سال گذشته چهار نفر از اعضای انجمن صنفی کارگران این واحد تولیدی به دلیل پیگیری مطالبات خود وهمکارانشان به بهانه اتمام قرارداد کار تعدیل شدند که بعد از گذشت پنج روز با وساطت برخی مسئولان با تعهد دوباره به کار سابقشان بازگشتند. آنها با بیان اینکه ماهیت نهادهای صنفی کارگری واقعی و اصیل پیگیری حقوق قانونی همه افرادی است که در کسوت کارگر مشغول کارند، در ادامه گفتند: اخراج با تهدید نهادهای کارگری ایران پوپلین اقدامی غیرقانونی از سوی کارفرما است و باید مسئولان مرتبط به این موضوع رسیدگی کنند.

به گفته کارگران این کارخانه، این اقدام کارفرما به دنبال تجمع کارگران در پیگیری مطالبات چند ماه و عدم پرداخت عیدی انجام شده است. آنها افزودند: از دید کارفرما اعضای انجمن صنفی اعتراض‌های کارگران کارخانه را رهبری می‌کنند. این در حالی است که اجتماعات کارگری در این کارخانه خودجوش  واز جانب همه کارگران بوده وهیچ ربطی به اعضای انجمن صنفی ندارد. کارگران با بیان اینکه در حال حاضر از مجموع ۲۹۵ کارگر ایران پوپلین ۲۹۰ نفر قراردادی و پنج نفر استخدامی هستند، افزودند: کارفرما پایان سال گذشته در صورتی قرارداد چهار نفر از اعضای انجمن صنفی را به بهانه اتمام قرارداد کار تمدید نکرد که همزمان  قرارداد همه کارگران پایان اسفند ۹۶ به اتمام رسیده بود.

کارگران ایران پوپلین در بخش دیگری از سخنان خود درباره شکل‌گیری انجمن صنفی در این واحد تولیدی گفتند که آخرین دوره شورای اسلامی کار کارخانه ایراین پوپلین در سال ۹۰ به پایان رسید اما از آن سال دوره جدید به دلیل مخالفت کارفرما تشکیل نشده است. به همین دلیل کارگران پاییز سال گذشته (۹۶) همزمان با شدت گرفتن اعتراض‌های کارگران، به درخواست شورای تامین شهرستان رشت پرونده نامزدی تعداد پنج نفر از کارگران این واحد برای شرکت در انتخابات انجمن صنفی تایید شده و در نهایت انجمن صنفی  کارگران ایران پوپلین شکل گرفت. آنها در تشریح محدودیت‌هایی که برای فعالیت  انجمن صنفی کارگران قراردادی این کارخانه ایجاد شده‌ است، گفتند: در طول چند ماه گذشته کارفرمایان و مدیران ایران پوپلین که تمایلی به فعالیت تشکل‌های رسمی صنفی کارگری نداشته‌اند، با تهدید امنیت شغلی نمایندگان کارگران، برای فعالیت‌های صنفی آنها محدودیت ایجاد کرده‌اند.

کارگران ایران پوپلین در ادامه تشریح کردند که عدم تمدید یا فسخ زودهنگام قراردادهای کار ساده‌ترین شیوه‌ای است که کارفرمای ایران پوپلین  با استفاده از آن توانسته تمایلات انجمن‌های  صنفی کارگران موقت را در داخل محیط کار محدود کند. آنها افزودند: به موازات این محدودیت‌های درون کارگاهی، کارفرمای ایران پوپلین در حال حاضر قرارداد همه کارگران را در سال جدید به صورت یک ماهه تنظیم کرده است. در عین حال دستمزد اسفند ماه کارگران این کارخانه پرداخت نشده است. کارگران ایران پوپلین با بیان اینکه ما خواستار شکل گیری «تشکل کارگری»  قوی‌تری در این واحد تولیدی هستیم، افزودند: در حال حاضر به دنبال تشکیل  شوراهای اسلامی کار در کارخانه ایران پوپلین  هستیم؛ هر چند که در بهترین حالت به کارگران این واحد‌ها اجازه تشکیل نهادهای صنفی «ضعیف‌تر» کارگری داده شده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.