اظهارات مشکوک رئیس سازمان زندان‌ها در مورد بقایی

رئیس سازمان زندانها اعتصاب غذای حمید بقایی را به مشکلات روحی و روانی مرتبط کرده و مدعی شده است که مجموعه زندان تلاش می‌کنند تا ایشان را از نظر روحی و روانی بازسازی نمایند. ….


دولت بهار:

رئیس سازمان زندانها در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم ، اعتصاب غذای آقای حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور سابق را به مشکلات روحی و روانی مرتبط کرده و مدعی شده است که مجموعه زندان تلاش می‌کنند تا ایشان را از نظر روحی و روانی بازسازی نمایند.

بدون تردید آقای بقایی از نظر روحی و روانی هیچ مشکلی نداشته و در سلامت کامل جسمی و روحی بازداشت و زندانی شده است ، بنابراین هرگونه اقدامی از جمله تزریق داروهای ناشناخته به بهانه برطرف کردن آنچه مشکلات روحی و روانی خوانده شده است، یک تلاش مشکوک محسوب می شود.

سئوال اصلی این است که چرا آقای بقایی را در انفرادی محبوس کرده اند؟ چرا او نباید با سایر زندانیان در تماس باشد؟ نگهداری او در زندان انفرادی در شرایط کنونی بسیار سئوال برانگیز است و اظهارات رئیس سازمان زندانها نه فقط آرامش بخش نیست بلکه بر نگرانی ها می افزاید.

دستگاه قضایی به جای اظهارات توجیه گرانه ، باید به تکلیف قانونی خود دایر بر اعاده دادرسی در دادگاه علنی و آزاد کردن آقای بقایی عمل نماید.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.