روزشمار کارگری هفته، گردآورنده: امیرجواهری لنگرودی

آنچه در پی می آید ، ادامه روند انتشار روزشمارکارگری  است که من آن را از سال ها پیش به شکل مستمر پی گرفته ام . اینک برای تسریع دردریافت خبرهای کارگری خاصه از روند فعل و انفعالات ، روزمره گی اخبار کارگری و مبارزات کارگران ، آنرا به شکل هفتگی انتشار خواهم داد. ….

455

جمعه به جمعه ، نو به نو ، تازه به تازه روبرو!

یادداشت:
به همه شما درود می فرستم و امید آن دارم که بتوان با استقبال از سال نو ، خبر رسان اخبار و تحولات جنبش کارگری برای وارسی آنچه که در میان نیروی میلیونی توده کارگران از لایه های گوناگون بخش های صنایع بزرگ ، تولیدی  و بخش گسترده خدمات  کشوری ، کشاورزان روستایی  خاصه کارگران معادن – زنان و پرستاران – کارخانگی -  معلمان حق التدریسی  – بازنشستگان کشوری ، لشکری و فرهنگی – دست فروشان و ارتش میلیونی بیکاران – کودکان خیابانی کار و گرفت و گیر فعالان حقوق کودک و خیابانی – فعالان محیط زیست -  دانشجویان فارغ التحصیل دختر و پسر بیکار-  مالباختگان که لایه های مختلف اجتماعی را نمایندگی می کنند و موج  احضارها ، احکام و به زندان کشاندن این مجموعه را گزارش نمایم.

این نیروی وسیع درتمامی سال در رویارویی آشکار با دولت به مثابه بزرگترین کارفر و کارفرمایان بخش های خصولتی و خصوصی شده ، بنگاههای اریابی وقراردادی در حساسترین شرایط سیاسی ـ تاریخی کشور ، تحرکات شان را به نمایش گذاشتند .

آنچه در پی می آید ، ادامه روند انتشار روزشمارکارگری  است که من آن را از سال ها پیش به شکل مستمر پی گرفته ام . اینک برای تسریع دردریافت خبرهای کارگری خاصه از روند فعل و انفعالات ، روزمره گی اخبار کارگری و مبارزات کارگران ، آنرا به شکل هفتگی انتشار خواهم داد.

توجه: برای ارسال اخبارتان با ایمیل زیر، شماره دستی  ام در کانال تلگرام و به آدرس فیس بوکم  می توایند مربوط گردید.
haftegi.kargari@gmail.com تلفن تماس ۰۰۴۶:۷۳۶۷۷۸۸۱۵

جهت مطالعه “روزشمار کارگری هفته” به لینک زیر مراجعه کنید:
http://lajvar.se/pdf/rozshomar-kargari-1.pdf

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.