دفتر رحیم مشایی در پل چوبی پلمب شد

ساختمان پل چوبی شامل چهار واحد است و پس از تخلیه ساختمان جنت آباد، واحدهای اداری، ارتباطات مردمی و دفتر مهندس مشایی به این مکان منتقل شده است. ….

به گزارش دولت بهار، ساختمان پل چوبی شامل چهار واحد است و پس از تخلیه ساختمان جنت آباد، واحدهای اداری، ارتباطات مردمی و دفتر مهندس مشایی به این مکان منتقل شده است.
ماموران هر چهار واحد ساختمان پل چوبی را پلمب کرده اند. ماموران امنیتی روز گدشته اسفندیار رحیم مشایی را بازداشت کردند.

دادستانی تهران اعلام کرد مهندس رحیم مشایی حسب دستور قضایی بازپرس دادسرای عمومی تهران توسط مامورین پلیس دستگیر و به منظور انجام تحقیقات بازداشت شده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.