کانون مدافعان حقوق کارگر: شیوه ای نه چندان جدید برای ایجاد رعب و وحشت در کارگران به جان آمده از بی عدالتی

سرکوبگران می خواهند با ایجاد فضای هر چند خشن تر، به جای پاسخگویی به اعتراضات به حق مردم، آن را به خاک و خون بکشند و سکوتی قبرستانی را بر مردم تحمیل کنند. اما تاریخ ثابت کرده که این تلاشی عبث است و تنها پاسخگویی و توجه و اقدامات جدی در رفع بی عدالتی ها می توانند چاره ساز این اعتراضات باشد. ….

———————————————-

در حالی که صبح شنبه ۲۶ اسفند ماه،  کارگران گروه ملی فولاد همانند روزهای گذشته در منطقه کیانپارس اهواز تجمع کرده بودند خودرویی ناشناس وحشیانه به محل تجمع کارگران گروه ملی حمله کرد و چند نفر از کارگران را زیر گرفت. گفته می شود وضعیت ۲ تن از کارگران وخیم است.

چندی قبل نیز در اعتراضات دراویش، مشابه این حادثه روی داد. در آن حادثه اتوبوس و خودرویی به میان نیروهای پلیس حمله کرد و گناه آن به گردن معترضان انداخته شد. منابع مستقل از چگونگی این حادثه اطلاعی ندارند و تحقیق در این مورد در محیطی سربسته صورت گرفت که سوالات زیادی را بی جواب گذاشته است .

این قبیل حوادث که در آن ریش و قیچی و همه تحقیقات تنها در اختیار نیرو های امنیتی است و منابع مستقل امکان تحقیق در آنها را ندارند،  زنگ خطری است که باید به آن توجه شود و ساده از کنار آن عبور نکرد.

این شیوه جدید از سویی برای ایجاد رعب و وحشت انجام می شود و از سوی دیگر دلیلی برای توجیه و تشدید سرکوب و برخورد خشن با معترضان خواهد بود. تحلیل هایی از این دست که ” طی روزهای گذشته رسانه های ضدایرانی و معاند جمهوری اسلامی با انتشار تصاویری از تجمع کارگران گروه ملی فولاد به دنبال پایه ریزی اقداماتی بوده اند.” و نسبت دادن آن به خارج کشوری ها نیز در راستای همین مسئله است .

نمونه های تاریخی متعددی را می توان مثال آورد. زمان چندانی نگذشته است از هنگامی که رژیم سلطنتی، ساختمان ساواک شاه را به منظور تخریب مبارزان و ایجاد رعب و وحشت و برای توجیه حکومت نظامی تهران، در روز چهاردهم آبان ماه ۱۳۵۷ به آتش کشید، این نوع اعمال در اراده مبارزان آن زمان نه تنها خللی ایجاد نکرد، بلکه آنان را در آزادی خواهی و حق طلبی مصمم تر کرد. حادثه سینما رکس آبادان و یا بمب گذاری در حرم امام رضا در مشهد را نیز می توان از این دست اعمال دانست که جز رسوایی برای مجریان و طراحان آن سودی نداشت.

سرکوبگران می خواهند با ایجاد فضای هر چند خشن تر، به جای پاسخگویی به اعتراضات به حق مردم، آن را به خاک و خون بکشند و سکوتی قبرستانی را بر مردم تحمیل کنند. اما تاریخ ثابت کرده که این تلاشی عبث است و تنها پاسخگویی و توجه و اقدامات جدی در رفع بی عدالتی ها می توانند چاره ساز این اعتراضات باشد.

بر همه کارگران و زحمتکشان به جان آمده از این همه بی عدالتی است که هوشیار باشند و با هوشیاری خود این اعمال را افشا و خنثی کنند. ضمن آرزوی سلامتی برای کارگران زخمی در این حادثه تاکید می کنیم که :

“در طول تاریخ هیچ گاه ستمدیدگان خشونت را آغاز نکرده اند. آنان که خود محصول خشونت اند چگونه می‌توانند مبتکر آن نیز باشند؟  خشونت به وسیله ی کسانی پدید می‌آید که ستم می‌کنند، استثمار می‌کنند و در شناختن دیگران به عنوان انسان قصور می‌ورزند، نه به وسیله ی آنان که ستمی ‌می‌کشند و استثمار می‌شوند و ناشناخته می‌مانند.”

کانون مدافعان حقوق کارگر
۲۶ اسفند ۱۳۹۶

—————————————-
منبع:
http://www.kanoonm.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.