ایران، در انتهای جدول نابرابری جنسیتی در خاورمیانه!

پیرو جدیدترین گزارش “مجمع جهانی اقتصاد”، درباره‌ی نابرابری جنسیتی در حکمرانی جمهوری اسلامی، کشور ایران در رتبه‌ی ۱۵ در خاورمیانه قرار دارد! ….
شاخص‌های رتبه‌بندی برای ارزیابی نابرابری جنسیتی، موارد زیر بوده است:
۱- فرصت و مشارکت اقتصادی زنان
۲- دستیابی به امکانات آموزشی زنان
۳- سلامت و تندرستی و طول عمر زنان
۴- توانمندسازی سیاسی زنان

اگر سرکوب عریان و ضرب و شتم زنان، توسط نظام چپاولگر جمهوری اسلامی، یکی از شاخص‌های “مجمع جهانی اقتصاد” بود، به یقین ایران در قعر جدول قرار داشت! اما همبستگی و اعتراض زنان و مردان شجاع و آزاده‌ی ایران، توازن این جدول را به زودی برهم خواهد ریخت، چراکه سنجش آزادی یک جامعه، آزادی و رهایی زنان آن جامعه است.

395

—————————————————-

@schabname

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.