دومین روز اعتصاب کارگران همه ی بخش های نیشکر هفت تپه

کارگران بخشهای کشاورزی و تجهیزات و مهندسی و بقیه بخش های شرکت نیشکر هفت تپه امروز دو شنبه ۱۴ اسفند ماه برای دومین روز پیاپی برای اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان دست از کار کشیدند و در محوطه شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند. ….

طبق گزارشات رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران درخشانی و سیفوری و تعدادی از مدیران درشیفت بعد از ظهر و شب ،سعی کردن  کوره و بخش کارخانه را که از صبح دیروز توسط کارگران اعتصابی خاموش شده بود روشن کنند. اما کارگران متحدانه مانع اینکار شدند و تا مخابره این خبر کوره و کارخانه خاموش و تولید شکر متوقف شده است. امروز نیز تمامی کارگران با شروع اعتصاب در محوطه شرکت  ،مقابل دفتر مدیریت تجمع کردند و حمایت خود را ازکارگران نماینده ایی که از طرف دادگستری شهر شوش برای فردا سه شنبه احضار شدند اعلام نمودند.

تا لحظه مخابره این خبر (ساعت ۱۲ ظهر) هیچ مسئولی برای پاسخ دهی به میان کارگران نیامده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.