نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور: هجوم به منازل کارگران فولاد اهواز ودستگیری کارگران معترض را محکوم می کنیم

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران ضمن اظهار انزجار از ادامه سیاست سرکوب اعتراضات کارگری در سطح کشور، بازداشت کارگران گروه ملی فولاد اهواز را قویا محکوم میکند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط آنان و نیز پرداخت دستمزدهای معوقه همه کارگراناست. ….

362

هجوم به منازل کارگران فولاد اهواز ودستگیری کارگران معترض را محکوم می کنیم

به دنبال تجمعات متحدانه و اعتراضات پی در پی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، مامورین  رژیم جمهوری اسلامی شبانه به منازل کارگران معترض هجوم بردند و حداقل ٩ تن از کارگران را در مقابل چشمان زن و بچه هایشان دستگیر نموده و با خود بردند.

تعرض شبانه مامورین درروز ١٠ اسفند ١٣٩۶به منازل مسکونی کارگران، در شرایطی صورت گرفت که خانواده های کارگران اکنون ماههاست دستمزدی دریافت نکردند وگرسنه و نیمه گرسنه با اضطراب و دلهره زندگی می کنند.
فرهاد اکبریان، مرتضی اکبریان، میثم علی قنواتی، امین مؤمن پور، حسین نیسی، باقر دلفی، تقی حسن زاده، هادی عفراوی و مهدی عادل زاده، مهندس عبدالله کایدی جزوء بازداشت شدگان هستند.
کارگران گروه صنعتی اهواز با تداوم اعتراضات خود، همکاران خود را تنها نگذاشتند.  جمعی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به حمایت از همکارانشان در مقابل دادگستری مرکزی اهواز دست به تجمع زدند و خواست آزادی آنان نیز به سایر خواسته های آنان افزوده شده است.

از سوی دیگر طبق اخبار منتشر شده،یکی از وکلا به نام جداری فروغی بنا به درخواست خانواده‌های ٩ نفر از کارگران  گروه ملی صنعتی فولاد اهواز که در شب جمعه ١٠ اسفند بازداشت شده‌اند، برای قبول وکالت و دفاع از آنها عازم شهر اهواز شده است.

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران ضمن اظهار انزجار از ادامه سیاست سرکوب اعتراضات کارگری در سطح کشور، بازداشت کارگران گروه ملی فولاد اهواز را قویا محکوم میکند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط آنان و نیز پرداخت دستمزدهای معوقه همه کارگراناست.

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
http://nahadha.blogspot.com
nhkommittehamahangi@gmail.com
٣ مارس ٢٠١٨

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.