اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران: رضا شهابی نباید به زندان بر گردانده شود!

در رابطه با “مرخصی” پنج روزه به رضا شهابی ….

331

رضا شهابی نباید به زندان بر گردانده شود!
در رابطه با “مرخصی” پنج روزه به رضا شهابی

رضا شهابی عضو هئیت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه  دیروز، پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶، برای انجام معاینات پزشکی به قید وثیقه و تنها به مدت پنج روز به “مرخصی پزشکی” اعزام شد. و این در حالی است که مقامات زندان و مسئولین رژیم جمهوری اسلامی به خوبی می دانند که با توجه به وضعیت بسیار وخیم سلامتی رضا شهابی که ناشی از شرایط ضد انسانی زندان و شکنجه های فیزیکی و روانی وارد شده بر او در طول سالیان زندان است، او  نیاز دارد که حداقل  ماهها تحت معاینه و درمان پزشکی خارج از زندان قرار گیرد. عکس چاپ شده از رضا شهابی در روز گذشته نشان از وضعیت وخیم جسمانی او دارد.

رضا شهابی از هنگامی که مجددا در هیچدهم مرداد سال جاری با پرونده سازی مقامات قضایی زندانی شد، بیش از ۵۰ روز در اعتصاب غذا به سر برد و دو بار در زندان  دچار سکته مغزی شد. با این حال مقامات زندان و قضایی و امنیتی مانع شدند که او در بیمارستانی در خارج از زندان بستری شود و تحت درمان کامل قرار گیرد.

بازداشت و زندانی کردن مجدد رضا شهابی حتی طبق قوانین ضد انسانی خود رژیم اسلامی، اقدامی غیر قانونی محسوب می شود. رضا شهابی در سال ۱۳۸۹ به “جرم” فعالیت کارگری اما با اتهام  واهی و کلیشه ای  “اقدام علیه امنیت ملی” و “تبلیغ  علیه نظام” به شش سال زندان محکوم شد. او در دوران زندان به دلیل شرایط ضد انسانی زندان، ضرب و شتم و شکنجه، از ناحیه کمر و گردن دچار آسیب جدی شد و دو بار مورد عمل جراحی قرار گرفت و سرانجام  با سپری کردن نزدیک به چهار سال حبس، با مرخصی پزشکی او موافقت شد. در حالی که دوران مرخصی پزشکی او می باید جزو دوران زندان محسوب می  شد اما مقامات رژیم با زیر پا گذاشتن قوانین، به رضا شهابی اعلام کردند که ایام مرخصی او جزو دوران زندان به حساب نمی اید و او باید ۹۶۸ روز دیگر در زندان بسر برد.

ما بعد از دستگیری و زندانی شدن اخیر رضا شهابی نوشتیم که این اقدام رژیم جمهوری اسلامی بیش از آنکه نشان دهنده قدرت او باشد، نشانگر استیصال رژیم در برابر مبارزات کارگران است؛ گفتیم که گروگان گیری، بگیر و ببند و سرکوب فعالین کارگری  دیگر نمی تواند فضای وحشت و ترس در جامعه ایجاد کند و مانع از آن شود که میلیون ها کارگر جان به لب رسیده دست از اعتراض و مبارزه علیه حقوق های معوقه، ناامنی شغلی، دستمزدهای چندین مرتبه پایین تراز خط فقر، اختلاس و چپاول اموال عمومی، اخراج و شلاق و زندان و دهها ستم، معضل و مشکل دیگری که بر آنان تحمیل شده بردارند. اعتصاب و مبارزه یک پارچه و شجاعانه کارگران هفت تپه و هپکو و دهها تجمع اعتراضی کارگران و بازنشستگان، و همچنین خیزش سراسری توده های اعمال در دی ماه امسال، در زمانی که رضا شهابی و اسماعیل عبدی و دیگر فعالین کارگری در زندان بسر می بردند، شاهدی شد بر این مدعا.

زندانی کردن مجدد رضا شهابی و اعتصاب غذای او موج اعتراض توسط  تشکلهای کارگری و نهاد های مدافع حقوق انسان در سطح جهانی را به دنبال داشت که در نوع خود بی سابقه بود و موجب شد که ماهیت ضد کارگری رژیم سرمایه داری اسلامی  بیش از پیش و در سطح گسترده تر افشا شود. همچنین گروگان گیری رضا شهابی خشم و اعتراض و تظاهراتهای تشکلات کارگری، سازمان ها و افراد مترقی و آزادی خواه ایرانی در داخل و خارج را به دنبال داشت که بیانگر گسترش و تعمیق همبستگی با جنبش و فعالین کارگری است.

رفتار رژیم جمهوری اسلامی  با رضا شهابی چیزی جز انتقام گیری و تلاش برای حذف فیزیکی او نیست. ما یک بار دیگر به رژیم یاد اوری می کنیم که با تعقیب این شیوه های جنایت کارانه نسبت به فعالین کارگری، نمی تواند مبارزات کارگران و توده های تهی دست و لب به  جان آمده را به عقب براند. کار از این ها گذشته است و جنایت بیشتر تنها شعله های خشم عمومی را بر افروخته تر می کند.

دوران حبس رضا شهابی تمام شده است و او احتیاج مبرم به درمان کامل و دراز مدت دارد و نباید به زندان برگردانده شود.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۹ فوریه ۲۰۱۸
info@workers-iran.org;
www.workers-iran.org;
www.etehadbinalmelali.com
https://twitter.com/IASWIinfo
https://www.facebook.com/IASWI

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.