تجمع کارگران آرمان شفق وارد روز چهارم شد

کارفرما:به زودی مطالبات پرداخت می‌شود …. (دنباله…)

خامنه‌ای: مبارزه با ظلم و فساد بسیار سخت است

چند هفته پس از اعتراض در بیش از صد شهر ایران علیه حکومت جمهوری اسلامی، رهبر جمهوری اسلامی روز پنج‌شنبه در یک سخنرانی خواستار برخورد «شدیدتر و جدی‌تر» با ظلم و فساد در میان کارگزاران حکومتی شد اما افزود که «مبارزه با ظلم و فساد بسیار سخت است.» …. (دنباله…)

بهرام رحمانی: سرمایه‌هایی که در دست بنیادهای مذهبی و… انباشته شده‌اند باید به افزایش دستمزدها و… اختصاص یابند!

می‌توان تاکید کرد که جنبش اخیر، جنبش گرسنگان و ستم‌دیدگان و یک جنبش طبقاتی سرنگونی‌طلب و ضدسرمایه‌داری است. جنبشی زنانه است و زن و مرد دوش به دوش هم مبارزه می‌کنند. اکنون مقامات قضایی و امنیتی حکومت اسلامی از جوانان دستگیرشده در جنبش اخیر، انتقام می‌گیرند. در واقع هرکسی که به دنبال سرنگونی حاکمیت موجود باشد، در نزد ارگان‌های سرکوبگر حاکمیت قضایی و انتظامی و امنیتی، چه در عملی غیرقانونی مشارکت کرده باشد و چه نکرده باشد، یک «مجرم» است که باید در زیر شکنجه کشته شوند و یا در سیاه‌چال‌ها بمانند. …. (دنباله…)

“بهزاد على بخشى ” فعال مدنى محبوس در زندان مرکزى اراک به بازپرسى دادگسترى شازند آورده شد

این فعال مدنى همراه با ” محمد نجفى” و “على باقرى ” در پى افشاگرى قتل ” وحید حیدرى” در زندان بازداشت شدند …. (دنباله…)