کانون مدافعان حقوق کارگر: از کارگران نیشکر هفت تپه حمایت کنیم

بر تمامی آزادی خواهان است که با تمام وجود از این کارگران حمایت کرده و با راه اندازی تجمعات حمایتی از این کارگران به یاری آنان بشتابند. ….

——————————————-

از کارگران نیشکر هفت تپه حمایت کنیم
پس از ماه ها تلاش برای گرفتن حقوق عقب‌مانده، امروز حدود ۴۰ تن از کارگران نیشکر هفت تپه با خشونت بسیار بازداشت شدند.
ماه‌ها است که کارگران نیشکر هفت تپه درگیر با کارفرمایانی هستند که حق و حقوق آنان را نمی‌دهند؛ کارفرمایانی که زمین های حاصل خیز هفت تپه را با روابط خصوصی با دولتیان به مبلغی ناچیز خریده اند و بیشتر در رویای فروش زمین های حاصل خیز آن و یا ایجاد منطقه آزاد تجاری در آن هستند تا مانند دیگر غارتگران اموال مردم بهای زمین ها و سود حاصل را به دلار تبدیل کرده و از کشور خارج کنند تا برای خود و نسل های آینده شان از خون وگوشت و پوست کارگران آینده ای بسازند .
این سرمایه داران رانت خوار حکومتی نه تنها مورد پیگرد قرار نمی گیرند بلکه از حمایت کامل نیروهای نظامی و انتظامی سرکوبگر برخوردارند.  این دستگیری‌ها و این حمایت آشکار از دزدان وغارتگران لکه ننگی بر دامان حکومتگران است.

بر تمامی آزادی خواهان است که با تمام وجود از این کارگران حمایت کرده و با راه اندازی تجمعات حمایتی از این کارگران به یاری آنان بشتابند.

کانون مدافعان حقوق کارگر
۱۵بهمن ۱۳۹۶
http://www.kanoonm.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.