تجمع کارگران «تراورس» درود به روز دهم رسید

اعتراض صنفی کارگران راه‌آهن ناحیه درود استان لرستان که از ۱۰ روز قبل آغاز شده بود، امروز نیز ادامه یافت. ….

یکی از کارگران راه‌آهن ناحیه درود با اعلام خبر تجمع دوباره کارگران گفت: ما حدود ۱۵۰ کارگر راه‌آهن ناحیه درود هستیم که تحت مسئولیت شرکت «تراورس» با سوابق بالای کاری در بخش امور نگهداری خط و ابنیه فنی خط آهن مشغول کاریم.
به گفته وی، شرکت «تراورس» به عنوان کارفرما به بهانه مشکلات مالی از پرداخت دست‌کم سه ماه دستمزد و ۴ ماه حق بیمه کوتاهی کرده است. به همین دلیل کارگران برای پیگیری مطالبات خود، کار در بخش نگهداری خطوط را از ده روز قبل متوقف کرده و در محل کار خود جمع شده‌اند.

وی با بیان اینکه کارگران خواهان مشخص شدن وضعیت پرداخت مطالبات معوقه خود هستند، گفت: تا این لحظه از جانب مدیران راه‌آهن ناحیه درود استان لرستان پاسخ مشخصی به خواسته‌های ما داده نشده است.
به گفته وی، مدیریت کنونی شرکت «تراورس» با پرداخت نامنظم دستمزد و حق بیمه حدود ۷ هزار کارگر در نواحی ریلی کشور، گذران زندگی خانواده‌های آنها را با مشکل مواجه کرده‌ است.

او افزود: جدا از کارگران خطوط راه‌آهن ناحیه درود، سایر همکارانمان در سایر استانها نیز مرتب دست به اعتراض صنفی می‌زنند.
این کارگر شاغل در راه‌آهن ناحیه درود درباره سایر مشکلات صنفی خود گفت: غیر از بحث تاخیری که در پرداخت معوقات مزدی و بیمه داریم، کارفرما هر ماه مبالغی از حقوق کارگران بابت بیمه تکمیلی کسر می‌‌کند اما ما کارگران از خدمات بیمه تکمیلی به دلیل آنچه واریز نشدن حق بیمه تکمیلی به حساب شرکت بیمه‌گر عنوان می‌شود، بهره‌مند نیستیم. این کارگر در بخش پایانی سخنان خود اظهار کرد: انتظار ما از مقام‌های مسئول این است که علاوه بر پیگیری پرداخت معوقات مزدی و بیمه‌ای، برای حفظ اشتغال کارگران امور نگهداری خط و ابنیه فنی خط آهن تلاش کنند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.