امیرجواهری لنگرودی: دیوارنویسی جوانان جسور ایران، نشان واگویایی جنبشی زنده و پویا است! (شماره دو)

دیوار نویسی سطحی دیگر از حرکت به پا خاسته و اعتراضی مردم ایران در امر رودررویی با کلیت نظام است… این شکل خود انگیخته و سازمانگر ، اقدامی جسورانه در طول ادوار مبارزه مردم ما طی دهه های پرشمار تاریخی از دوره پهلوی ها تا به امروز بوده است. ….

186

شماره دو
دیوارنویسی جوانان جسور ایران، نشان واگویایی جنبشی زنده و پویا است!
امیرجواهری لنگرودی

یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶ برابر با ۲۸ ژانویه ۲۰۱۸

دیوار نویسی سطحی دیگر از حرکت به پا خاسته و اعتراضی مردم ایران در امر رودررویی با کلیت نظام است… این شکل خود انگیخته و سازمانگر ، اقدامی جسورانه در طول ادوار مبارزه مردم ما طی دهه های پرشمار تاریخی از دوره پهلوی ها تا به امروز بوده است .
در این اقدام و شکل اجرایی کار، لازم نکرده  در تیم تصمیم گیرنده به شعار نویسی، خطاطی ماهر و توانا حضور داشته باشد . کافی است که جمعی در محل یا هسته شعار نویسی در سطح محلات و شهر تصمیم به چنین وظیفه خطیری را در دستور کار خود داشته باشند. در اغلب مواقع انجام این کار مشکل، در شب و بشکل یک تیم دو نفره و نهایت سه نفره به انجام میرسد.

انجام کار با شناسایی دیوارها یا محل نقاشی از پیش در سطح شهر و محل سکونت شناسایی می شود. برای تحقق امر توافق شده ، تهیه اسپری چند رنگ بعنوان وسیله کار و تیم اجرایی ؛ دو یا یک مراقب و یک دیوار نویس به نمایش گذاشته می شود. آنگاه که وسایل کار مهیا گردید ، تصمیم انجام کار از قوه به فعل در می آید! معمولا اینجا و آنجا کنندگان کار، فردای آنروز خود اولین کسانی اند که به تماشای کار شبانه خود می ایستند و شروع به خواندن می کنند تا جلب نظر مردم را فراهم آورند . از آنجا که کمیته چی ها و بسیجی های محل این تاکتیک را می دانند، تیم های عمل کننده باید بشدت از این کار بپرهیزند و خود در بدو امر به تماشای عمل جسورانه شبانه خود اقدام نورزند .

بدون هیچ تردیدی، تعیین و تدقیق هر شعاری را باید از مجموعه جنبه های خاص وضعیت سیاسی معین دریافت . مثلا اگر جوانی را از محلی دستگیر کرده باشند … دیوار نویسی خوب است که برای آزادی بدون قید و شرط جوان دستگیر شده تمام محله را پوشش دهد .

تیم های عمل کننده نباید تنها به شناسایی دیوار خوب برای تابلو نویسی اکتفا کنند بلکه باید راههای فرار و دستگیر نشدن خود را هم مطالعه دقیق کنند هر سطح دستگیری محله را از وجود جوانان جسور خالی می گرداند و خانواده ها را دچار ترس و هراس می سازد. برای انجام چنین کار ماندگاروجسورانه ای، باید راه های صفردرصد احتمال دستگیری را هم بر دشمن بست وکُور نمود!
یا مثلا در برابر موج دستگیری دانشجویان یا اوج سرکوب اعتصابات و اعتراضات ، با تدقیق وضعیت سیاسی لحظه، باید خصلت و ماهیت شعار نویسی را تعیین نمود. نباید شعار نویسی را با فحاشی و شعر نویسی یکی پنداشت. دیوار نویسی باید خصلت آگاهی دهنده و خبر ساز در سطح محله داشته باشد . به سان جرقه ای باشد که با پاک شدنش ، ننگ و ماندگار شعار بر پیشانی پاک کننده اش بخورد و مردم مرتب بپرسند: مگرانقلابیون محل ما چه نوشته بودند که بسیجی های بوگندی محل پاک اش کردند ؟
نمونه رودررویی حاکمیت و دیکتاتوری با شعاردیوار نویسی ها ، پاک کردن دیوارها است . امری که در همین دوره هم اینجا و آنجا دیده است . تجلی مقاومت مردم در برابر این عمل حاکمیت،  با شعار : « ننگ با رنگ پاک نمی شود » در خیابان ها اثبات همین سطح در گیری بین دلاوران جسور محلات و ماموران پاک کننده شعار های دیواری است .

هیچ حاکمیت دیکتاتوری ، عمل جسارت آمیزو دلاورانه شعار نویسی را بر نمی تابد. او به این نمی اندیشد که پاک کردن شعار ها ممکن است که به نوعی سانسور اندیشه نویسندگانش تلقی گردد.

187

حاکمیت استبدادی اعم از شاه تا شیخ ، همواره در صدد نابودی هر سطح از مظاهر قیام مردم اند . از آنجایی که تجلی هر شعاری بردیوارهای هر نقطه ای از جغرافیای ایران ، بیانگر خواسته ها و نیازهای عمومی مردم قیام کننده است . آنان تلاش می ورزند با پاک کردن شعارها و ننگ بجا مانده ازعمل ننگین خود در طول حاکمیت سیاهشان ، مسائل دوران قیام را از چشم توده ها دور بدارند و هراز گاهی پاک سازی شان کنند ، ولی شعار های مرحله قیام و خیزش از ذهن مردم پاک شدنی نیست!!
برتولت برشت در کتاب « زن خوب ایالت سچوان » می گوید : در شهری که به کسی بی‌عدالتی شود، باید مردم سر به شورش بردارند.شهری که در آن از شورش نشانی نیست،چه بهتر که قبل از رسیدن غروب آفتاب در میان شعله‌های آتش نابود شود…
با صراحت می گویم : ادامه این حرکت به هر حال چرخشی در روحیات مردم از یک طرف و دیوار نویسان از طرف دیگر پدید خواهد آورد که اگر همه بسیجیان محل و کشور هم جمع شوند و با سطل رنگ راه بیافتند، می توان دریافت: « ننگ با رنگ ، پاک نمی شود » و زمانی فرا خواهد رسید که توده عظیم مردم به پا خاسته، دیگر آنچه را که هم اکنون می گویند ، نخواهند و این هنگامی است که عمل خود بخودی مردم خاصه جوانان دختر و پسر به عمل آگاهانه یکایک آنان بدل شود . ساماندهی و تشکل پذیری و ایجاد تشکل های مستقل مطالباتی عنصر تعیین کننده پیشبرد عمل آگاهانه جامعه ما را تعیین می کند.  آن روز دیر نیست!

188
باید با تاکید یاد آور گردم :
من این دیوار نویسی ها ازمیان گزارشات منتشره در سطح  فیس بوک ها، یوتوپ ها،ایمیل ها ومطالب جا داده شده در سطح شبکه های مجازی درون کشور فراهم آوردم و صد البته این همه شعارنویسی ها نیست و جمع آوری اش ادامه دارد … و همه تلاشم این بوده و است که به حذف هیچ نوشته ای در هر سطح از – موافقت و مخالفتم – با آن ها  برنیایم . چرا که از منظر من این طبیعی است که در هر جنبش اجتماعی میلیونی  در کنار انبوه شعار های حق طلبانه، انگشت شماری شعارهای ناهمسازو ناهمگون  نیز طرح  و بر زبان آورده شود. اما به طور معمول جریان مردمی و عدالتخواه و آزادی طلب، چنان چنگ و دندان نشان می دهد و زور آور است که خیلی زود شعار های پوچ و بی مغز و نادرست را از سر زبان ها به کناری می نهد و معادلش را بر زبان ها جاری می سازد. چنان که در خیزش پرشورهفته اول دی به این سو و در سطح شهر های مختلف ، شعار « نان و آزادی زندانیان سیاسی و رفاه همگانی » بشکل  خواست عمومی  در دل شعار ها ی مردم از روز نخست خود نمایی می کرد و هر اتفاقی هم که برای این جنبش بیفتد ، درادامه مسیر خود بسان درفش حق خواهی مردم به جان آمده به راه خود ادامه خواهد داد. مردم ما آنچنان محکم فریاد زدند و می زنند  : دیگر فقربس است  – نه به خفقان چهار دهه سیاه حاکمیت اسلامی که خفه مان کرده است- حاکمیت دینی را نمی خواهیم  – نه به چپاول دسترنج مردم زحمتکش و ثروت اجتماعی به دست یک مشت غارتگر و پایان بخشیدن به اختلاس ها – نه به بی مزدی و  بیکاری – نه به نابرابری – نه به تبعیض جنسی در همه سطوح جامعه و به حجاب اجباری  در یک کلام  :  نه به ستم و آزادی ستیزی و آری به آزادی و نان و رفاه و شادی و عینیت زندگی در سراسر جغرافیای ایران
از همه دوستانی که برای پست فیس بوک و کانال تلگرام و دیگر شبکه های ارتباطی ام ، شعار و یوتوپ های جدید می گذارند، سپاسگزارم. یاری هایی ازاین نوع به استمراراین وظیفه ازجانب من انجامد درصورت امکان تکمیل اش کیند تا برای این مرحله ازتاریخ مبارزات مردم ایران درس آموز باشد.

می توان وباید ازمبارزان داخل کشور دربرابر رودررویی با آتش گلوله وتوپ وتانک تمامیت ارتجاع جمهوری اسلامی وایستادگی ها و مقاومت میلیون ها تن ازدختران- پسران – زنان و مردان وهمراه شده گان یک پیکارتوده ای درسراسرایران آموخت !
در ادامه این کار بزرگ به یاری یکایک شما عزیزان نیازمندم . آدرس ایمیلم در اختیار شما است . شعار ها و دیوار نویسی ها و طرح های منتشره و آفیش های شهر ها و نقاط مختلف کشور را برای ثبت در تاریخ این مقطع از مبارزات فراموش نشدنی مردم مان برایم بفرستید تا در یک جا ثبت گردد !

amir_772@hotmail.com

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.