اعلام همبستگی اتحادیه کارگران حمل و نقل مینیاپولیس آمریکا با سندیکای شرکت واحد و هفت تپه

اعلام همبستگی رییس اتحادیه کارگران حمل و نقل مینیاپولیس ایالات متحده امریکا با سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، و همه کارگران ایران ….

اخبار روز:
در تاریخ ۵ ژانویه، اتحادیه های کارگری مستقل در ایران بیانیه ای در حمایت از اعتراضات توده ای علیه ریاضت اقتصادی و دیکتاتوری، که در اواخر سال گذشته آغاز شد، صادر کردند. بیانیه نام سندیکای کارگران حمل و نقل عمومی تهران و اتحادیه صنعت نیشکر هفت تپه در استان خوزستان را بر خود دارد. هر دوی این اتحادیه ها در مبارزات جاری شرکت داشته اند و در معرض سرکوب بوده اند. رضا شهابی، رهبر کارگران اتوبوس رانی تهران، از سال ۲۰۱۰ تحت پیگرد بوده و شش سال را در زندان سپری کرده‌است و از مرداد ماه سال قبل نیز دوباره به زندان فرستاده شده است. متن کامل بیانیه سندیکاهای ایرانی را می توانید در SocialistWorld.net بخوانید.

دوستان عزیز در حمل و نقل ایران
هنگامی که بیانیه سندیکای کارگران حمل و نقل عمومی تهران را در SocialistWorld.net دیدم به عنوان یک سوسیالیست و فعال اتحادیه ای به وجد آمدم. شرایط کاری که شما توصیف کرده اید – دستمزدهای خط فقری، خصوصی سازی، پیمان سپاری، و حمله به امنیت شغلی – اگر چه به مراتب به درجات شدیدتری اعمال می شود همان هایی هستند که رانندگان در شهرهای مشابه در ایالات متحده متحمل می شوند. خوشبختانه، ما هنوز در معرض آن سرکوب رذیلانه ای که شما وصف کرده اید قرار نگرفته ایم.
کارگران و سوسیالیست ها در ایالات متحده، که دولتش در گذشته از دیکتاتوری های تبهکاری همچون شاه حمایت می کرده و اکنون نیز در پی سلطه بر مردم خاورمیانه است، وظیفه ویژه ای برای اعلام همبستگی با مبارزه کارگران ایران علیه دیکتاتوری، ریاضت اقتصادی و سرکوب حقوق دمکراتیک دارند. ما مخالفت خود را با هر گونه تلاش مداخله جویانه از سوی رژیم ترامپ و سایر دولت های امپریالیستی، که در خدمت سود شرکت های بزرگ و نه خدمت نیازهای کارگران هستند، اعلام می داریم.
به عنوان کارگر، ما تنها بر نیروی خود تکیه داریم. مبارزه شما برای ایجاد اتحادیه های مستقل کارگری، در اوج رژیم سرکوب، الگویی از شهامت است. من با تمام وجود از تلاش شما برای ایجاد اتحادیه مستقل کارگری حمایت کرده و از مینیاپولیس، مینه سوتا، همبستگی خود را با شما اعلام می دارم.

مبارزه اتحادیه های مستقل زیربنای قدرتمند ایجاد جنبش توده ای کارگران و تهیدستان در ایران، نه تنها برای سرنگونی دیکتاتوری بلکه براندازی سرمایه‌داری و ایجاد جامعه ای سوسیالیستی است. این سرمشقی از دلاوری برای کارگران در سراسر جهان است. مترصد اخبار تحولات آتی هستم. همبستگی همیشگی با شما!

رایان تیملین، رییس اتحادیه ادغام شده حمل و نقل محلی، مینه سوتا، ایالات متحده امریکا
۲۴ ژانویه ۲۰۱٨

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.