درخواست عفو بین الملل برای آزادی ‘دختر خیابان انقلاب’

سازمان عفو بین الملل از مقام‌های ایرانی خواسته‌ است که به برخورد قضایی با زنانی که مخالف پوشش اسلامی اجباری هستند پایان دهند. ….

روشنگری:
عفو بین الملل خواهان آزادی زن ایرانی شده است که چند روز پیش در خیابان انقلاب تهران روسری‌اش را برداشت و با ایستادن بر یک سکو روسری را بر سر چوبی گره زد و مانند پرچم صلح تکان داد.
سازمان عفو بین الملل از مقام‌های ایرانی خواسته‌ است که به برخورد قضایی با زنانی که مخالف پوشش اسلامی اجباری هستند پایان دهند. این گروه‌ حقوق بشری پوشش اجباری را “تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز” خوانده و آن را ناقض حقوق زنان دانسته است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.